Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Danes je SDH prejel sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je dne 1. februarja 2021 sklenilo, da se za članico uprave Slovenskega državnega holdinga d. d. (SDH) imenuje Vanesso Grmek. S tem je zagotovljena stabilnost poslovanja in nadaljnje nemoteno izvajanje vseh potrebnih odločitev uprave SDH.
Informacije s sej NS SDH
27. 1. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 27. 1. 2021
Danes, dne 27. januarja 2021, se je na redni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki se je, med drugim, seznanil z več dokumenti s področja notranje revizije, in sicer z Letnim poročilom 2020 o delu notranje revizije (NR), Pravilnikom o delovanju NR ter Protokolom o izvajanju pravice do pregledov poslovanja v posameznih družbah v upravljanju SDH.
Ljubljana, 5. januar 2021 – Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je sestal na izredni seji in se seznanil z izsledki neodvisnega zunanjega pregleda postopka prodaje manjšinske kapitalske naložbe RS v družbi Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o., ter preučil dejanske in pravne okoliščine prodaje.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

22. 3. Casino Portorož, d. d.
15. 3. Bodočnost Maribor d. o. o.
Celotni koledar