Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Ljubljana, 23. oktober 2020 – Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je na podlagi 67. člena ZSDH-1, ki nalaga spremljanje učinkovitosti poslovanja državnih družb, pripravil Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH za leto 2019. Dobro poslovanje družb portfelja RS in SDH, ugodno gospodarsko okolje in aktivno upravljanje so pripomogli k dobrim rezultatom portfelja RS in SDH v letu 2019, ki presegajo ciljne vrednosti, določene v Letnem načrtu upravljanja (LNU). Poročilo za lani izkazuje najvišjo čisto dobičkonosnost lastniškega kapitala portfelja SDH do sedaj.
Informacije s sej NS SDH
22. 10. 2020
Informacija s seje NS SDH z dne 22. 10. 2020
Dne 22. oktobra 2020 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za tretji kvartal leta 2020
Danes, dne 30. septembra 2020, se je na izredni seji sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je soglasno imenoval dr. Janeza Žlaka za novega predsednika uprave SDH. Mandat bo nastopil 7. oktobra 2020, s tem dnem pa preneha mandat Igorju Kržanu, ki se vrača med člane nadzornega sveta SDH.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

16. 11. Pozavarovalnica Sava, d.d.
Celotni koledar