Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Informacije s sej NS SDH
12. 9. 2018
Informacija s seje NS SDH z dne 12. 9. 2018
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH), se je dne 12. 9. 2018 sestal na redni seji, na kateri je med drugim obravnaval Polletno poročilo družbe
Informacije s sej NS SDH
5. 9. 2018
Informacija s seje NS SDH z dne 5. 9. 2018
Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 5. 9. 2018 sestal na izredni seji, na kateri se je seznanil z morebitnim odhodom

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.