Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

SDH je poslovno leto 2018 končal uspešno, saj je ustvarjeni poslovni izid pred obdavčitvijo znašal 44,9 mio EUR, po uskladitvi za odložene davke pa je dosežen čisti poslovni izid obračunskega obdobja 43,1 mio EUR.
Sporočila za javnost
16. 5. 2019
Izplačilo regresa za letni dopust za leto 2019
Na podlagi določb ZDR-1 mora delodajalec izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija, kasnejši rok je dopuščen le družbam v težavah. Na tej podlagi je Slovenski državni holding d. d. dne 16. maja 2019

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

5. 6. Unior d. d., Zreče
4. 6. Cinkarna Celje d. d.
31. 5. Elektrooptika d. d.
28. 5. Zavarovalnica Triglav d. d.
23. 5. Loterija Slovenije d. d.
Celotni koledar