Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga d. d. (NS SDH) je na svoji redni seji, ki je potekala v sredo, 18. septembra 2019, obravnaval Polletno poročilo Skupine SDH in SDH d. d. za leto 2019.
Sporočila za javnost
18. 9. 2019
Imenovanje člana uprave SDH
Po podani odstopni izjavi Andreja Božiča z mesta člana uprave SDH z dnem 1. 12. 2019 je nominacijska komisija na poziv nadzornega sveta SDH nadaljevala postopek popolnitve uprave SDH.
Sporočila za javnost
29. 8. 2019
Odziv na kadrovski postopek Uradnega lista
Eden od temeljnih ciljev delovanja SDH je, da v nadzorne svete državnih družb na skupščinah družb imenuje strokovnjake, ki izpolnjujejo vse pogoje za imenovanje v nadzorne svete,
Informacije s sej NS SDH
21. 8. 2019
Imenovanje predsednika uprave SDH
Nominacijska komisija nadzornega sveta SDH je za potrebe imenovanja predsednika uprave SDH izvedla postopek nabora primernih kandidatov ...

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

21. 10. NLB d. d.
14. 10. Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
Celotni koledar