Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SEZNAM NALOŽB

Pregled neposrednih naložb države

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Sporočila za javnost
15. 7. 2019
Obvestilo uprave SDH
Lidiji Glavina je dne 15. 7. 2019 prenehalo delovno razmerje na Slovenskem državnem holdingu.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

29. 8. Perutnina Ptuj d. d.
29. 8. SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
29. 8. M1, d.d.
27. 8. VGP Kranj d. d.
22. 8. Luka Koper d. d.
Celotni koledar