Varstvo osebnih podatkov

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je v maju 2018 v svoje interne akte in postopke dela vključil določila Uredbe o varovanju osebnih podatkov (GDPR).  Z dopolnitvijo internega Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov so bile med drugim podrobneje opredeljene  pravice posameznikov in obveznosti tistih, ki obdelujejo osebne podatke, uprava družbe pa  je sprejela tudi sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov ( DPO – data protection officer).

 

Z namenom morebitnega uveljavljanja pravic posameznikov v nadaljevanju objavljamo:

  • podatke o zavezancu in odgovorni osebi za področje varovanja osebnih podatkov (DPO),
  • izsek iz internega pravilnika, ki podrobno opredeljuje in pojasnjuje način uveljavljanja  pravic posameznikov,
  • katalog (seznam) in opis zbirk osebnih podatkov v upravljanju SDH,
  • standardne obrazce za uveljavljanje pravic posameznikov s pojasnili (obrazec 1, obrazec 2, obrazec 3)

Morebitna vprašanja ali zahteve po uveljavljanju pravic lahko na predvidenih standardnih obrazcih pošljete na elektronski naslov DPO@sdh.si.