Napovednik skupščin, poročila in sklepi ustanovitelja 

Pregled skupščin družb v našem upravljanju in sklepi ustanovitelja.

Koledar skupščin, poročila in sklepi ustanovitelja

Napovednik in poročila skupščin družb v našem upravljanju ter sklepi ustanovitelja.

* SDH praviloma ne izvršuje upravljavskih upravičenj na skupščinah družb, v katerih je Republika Slovenija pridobila lastniške deleže le na podlagi vsakokrat veljavnega ZIPRS oziroma skupščin družb, v katerih so upravljavska upravičenja SDH manjša od 1%. Razlog za neudeležbo izhaja iz načela gospodarnosti, saj v teh primerih SDH zaradi res majhnega deleža na skupščini dejansko ne more doseči uveljavitve svojih glasovalnih stališč. Če pa SDH kljub prej navedenemu v posameznem primeru presodi, da je izvrševanje glasovalnih pravic smotrno, se SDH teh skupščin udeleži in svoje delovanje na teh skupščinah javno razkrije.

Napovednik skupščin

12. 8. Elektrooptika d. d.

Poročila preteklih skupščin in sklepi ustanovitelja

11. 7. 2024 KRKA, d. d.
10. 7. 2024 Unior d. d., Zreče
10. 7. 2024 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
8. 7. 2024 Bodočnost Maribor d. o. o.
4. 7. 2024 Savaprojekt d. d.
4. 7. 2024 POMORSKA DRUŽBA d. d.
2. 7. 2024 Elektro Primorska, d. d.
2. 7. 2024 KOTO d.o.o.
2. 7. 2024 Terme Olimia d. d.
28. 6. 2024 Elektro Maribor d. d.
28. 6. 2024 GEOPLIN d. o. o.
28. 6. 2024 Elektro Celje, d. d.
28. 6. 2024 Studentenheim Korotan GmbH
28. 6. 2024 Pošta Slovenije d. o. o.
27. 6. 2024 Adria Turistično podjetje d. o. o.
27. 6. 2024 Luka Koper, d. d.
21. 6. 2024 Elektro Ljubljana d. d.
21. 6. 2024 DARS d. d.
20. 6. 2024 Elektro Gorenjska, d. d.
19. 6. 2024 Cinkarna Celje d. d.
19. 6. 2024 POMGRAD - VGP d. d.
19. 6. 2024 D.S.U. d. o. o.
19. 6. 2024 SiDG, d. o. o.
19. 6. 2024 Uradni list d. o. o.
18. 6. 2024 Cetis d. d.
18. 6. 2024 VGP Novo mesto, d. d.
17. 6. 2024 Telekom Slovenije, d. d.
17. 6. 2024 NLB d. d.
14. 6. 2024 Loterija Slovenije, d. d.
6. 6. 2024 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
4. 6. 2024 Zavarovalnica Triglav d. d.
4. 6. 2024 Slovenske železnice d. o. o.
4. 6. 2024 RTH d. o. o. Trbovlje - v likvidaciji
31. 5. 2024 Casino Portorož, d. d.
30. 5. 2024 A. L. P. PECA d. o. o.
28. 5. 2024 HSE d. o. o.
28. 5. 2024 KOPP d.o.o.
28. 5. 2024 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
27. 5. 2024 Pozavarovalnica Sava, d.d.
23. 5. 2024 Petrol d. d.
16. 5. 2024 KOPP d.o.o.
24. 4. 2024 Avtotehna Zagreb d. o. o.
24. 4. 2024 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
16. 4. 2024 Slovenske železnice d. o. o.
12. 4. 2024 MLM d. d.
8. 4. 2024 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
29. 3. 2024 DARS d. d.
29. 3. 2024 GEOPLIN d. o. o.
29. 3. 2024 MLM d. d.
27. 3. 2024 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
21. 3. 2024 POSLOVNI SISTEM DOMINA DOO, BEOGRAD
21. 3. 2024 HYUNDAI AUTO BEOGRAD d. o. o.
21. 3. 2024 HSE d. o. o.
21. 3. 2024 Studentenheim Korotan GmbH
21. 3. 2024 LUBRIO d.o.o.
12. 3. 2024 Pošta Slovenije d. o. o.
5. 3. 2024 Cetis d. d.
29. 2. 2024 Terme Olimia d. d.
27. 2. 2024 SiDG, d. o. o.
26. 2. 2024 PS za avto, d. o. o.
21. 2. 2024 Elektro Primorska, d. d.
16. 2. 2024 MLM d. d.
13. 2. 2024 Cinkarna Celje d. d.
13. 2. 2024 Plinhold d. o. o.
7. 2. 2024 Telekom Slovenije, d. d.
31. 1. 2024 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
26. 1. 2024 DRI upravljanje investicij, d.o.o.
25. 1. 2024 EGS-RI d. o. o.
23. 1. 2024 KOTO d.o.o.
9. 1. 2024 DRI upravljanje investicij, d.o.o.
21. 12. 2023 SiDG, d. o. o.
21. 12. 2023 Pošta Slovenije d. o. o.
21. 12. 2023 INFRA d.o.o.
21. 12. 2023 INFRA d.o.o.
20. 12. 2023 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
20. 12. 2023 GEOPLIN d. o. o.
19. 12. 2023 HSE d. o. o.
19. 12. 2023 SALOMON d.o.o. Ljubljana
18. 12. 2023 POSLOVNI SISTEM DOMINA DOO, BEOGRAD
18. 12. 2023 HYUNDAI AUTO BEOGRAD d. o. o.
13. 12. 2023 Adria Turistično podjetje d. o. o.
12. 12. 2023 Bodočnost Maribor d. o. o.
12. 12. 2023 Studentenheim Korotan GmbH
11. 12. 2023 NLB d. d.
7. 12. 2023 RTH d. o. o. Trbovlje - v likvidaciji
6. 12. 2023 DARS d. d.
21. 11. 2023 Nafta Lendava d. o. o.
21. 11. 2023 SiDG, d. o. o.
10. 11. 2023 MLM d. d.
9. 11. 2023 Studentenheim Korotan GmbH
6. 11. 2023 GEOPLIN d. o. o.
26. 10. 2023 CSS d. o. o.
24. 10. 2023 HIT d. d.
24. 10. 2023 RTH d. o. o. Trbovlje - v likvidaciji
9. 10. 2023 Casino Bled, d.d.
3. 10. 2023 GEN energija d. o. o.
3. 10. 2023 EGS-RI d. o. o.
29. 9. 2023 GEOPLIN d. o. o.
12. 9. 2023 CSS d. o. o.
6. 9. 2023 HSE d. o. o.
6. 9. 2023 Slovenske železnice d. o. o.
31. 8. 2023 NTU, d. d.
31. 8. 2023 Terra Mediterranea, d. d.
31. 8. 2023 Elektro Celje, d. d.
30. 8. 2023 Talum d. d. Kidričevo
30. 8. 2023 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
29. 8. 2023 Elektro Primorska, d. d.
29. 8. 2023 Terme Olimia d. d.
29. 8. 2023 Sava, d. d.
29. 8. 2023 FARME IHAN - KPM d.o.o
28. 8. 2023 ISTRABENZ TURIZEM d.d.
28. 8. 2023 TEKOL d.d.
28. 8. 2023 VGP d. d.
25. 8. 2023 Elektro Maribor d. d.
24. 8. 2023 Elektro Gorenjska, d. d.
23. 8. 2023 MK Založba d. d.
22. 8. 2023 HIT d. d.
21. 8. 2023 DARS d. d.
17. 8. 2023 SiDG, d. o. o.
17. 8. 2023 DRI upravljanje investicij, d.o.o.
17. 8. 2023 HSE d. o. o.
2. 8. 2023 Plinhold d. o. o.
28. 7. 2023 GEN energija d. o. o.
25. 7. 2023 Slovenske železnice d. o. o.
25. 7. 2023 Pošta Slovenije d. o. o.
25. 7. 2023 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
18. 7. 2023 VGP Novo mesto, d. d.
14. 7. 2023 Adria Turistično podjetje d. o. o.
6. 7. 2023 KRKA, d. d.
5. 7. 2023 Unior d. d., Zreče
5. 7. 2023 ISTRABENZ, d.o.o.
4. 7. 2023 INFRA d.o.o.
30. 6. 2023 Elektrooptika d. d.
30. 6. 2023 GEOPLIN d. o. o.
29. 6. 2023 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
28. 6. 2023 Cetis d. d.
28. 6. 2023 Luka Koper, d. d.
27. 6. 2023 ISTRABENZ, d.o.o.
26. 6. 2023 KOTO d.o.o.
26. 6. 2023 Elektro Ljubljana d. d.
23. 6. 2023 POMGRAD - VGP d. d.
23. 6. 2023 Casino Portorož, d. d.
22. 6. 2023 Loterija Slovenije, d. d.
22. 6. 2023 Savaprojekt d. d.
22. 6. 2023 PS za avto, d. o. o.
20. 6. 2023 HSE d. o. o.
20. 6. 2023 Studentenheim Korotan GmbH
20. 6. 2023 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
19. 6. 2023 POMORSKA DRUŽBA d. d.
19. 6. 2023 NLB d. d.
19. 6. 2023 Bodočnost Maribor d. o. o.
16. 6. 2023 Telekom Slovenije, d. d.
14. 6. 2023 Cinkarna Celje d. d.
13. 6. 2023 A. L. P. PECA d. o. o.
8. 6. 2023 GEN energija d. o. o.
8. 6. 2023 HSE d. o. o.
6. 6. 2023 VGP d. d.
6. 6. 2023 Zavarovalnica Triglav d. d.
5. 6. 2023 Pozavarovalnica Sava, d.d.
5. 6. 2023 MLM d. d.
5. 6. 2023 HSE d. o. o.
1. 6. 2023 CSS d. o. o.
31. 5. 2023 THERMANA D. D.
31. 5. 2023 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
30. 5. 2023 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
26. 5. 2023 D.S.U. d. o. o.
18. 5. 2023 Petrol d. d.
17. 5. 2023 EGS-RI d. o. o.
17. 5. 2023 GEN energija d. o. o.
17. 5. 2023 Slovenske železnice d. o. o.
12. 5. 2023 GEOPLIN d. o. o.
12. 5. 2023 ISTRABENZ TURIZEM d.d.
8. 5. 2023 BR89, d. o. o.
8. 5. 2023 PY&CA d. o. o. Beograd - v likvidaciji
26. 4. 2023 KOPP d.o.o.
21. 4. 2023 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
18. 4. 2023 SiDG, d. o. o.
18. 4. 2023 Avtotehna Zagreb d. o. o.
18. 4. 2023 PROLeasing Rijeka d. o. o. - v likvidaciji
12. 4. 2023 Nafta Lendava d. o. o.
12. 4. 2023 Studentenheim Korotan GmbH
4. 4. 2023 Loterija Slovenije, d. d.
29. 3. 2023 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
28. 3. 2023 POSLOVNI SISTEM DOMINA DOO, BEOGRAD
28. 3. 2023 BR89, d. o. o.
28. 3. 2023 BR89, d. o. o.
28. 3. 2023 Avtotehna Zagreb d. o. o.
28. 3. 2023 Avtotehna Zagreb d. o. o.
28. 3. 2023 HYUNDAI AUTO BEOGRAD d. o. o.
28. 3. 2023 PY&CA d. o. o. Beograd - v likvidaciji
21. 3. 2023 ISTRABENZ, d.o.o.
14. 3. 2023 SiDG, d. o. o.
14. 3. 2023 Pošta Slovenije d. o. o.
14. 3. 2023 Pošta Slovenije d. o. o.
14. 3. 2023 STNA, d.o.o.
9. 3. 2023 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
7. 3. 2023 SiDG, d. o. o.
1. 3. 2023 POMORSKA DRUŽBA d. d.
28. 2. 2023 HSE d. o. o.
17. 2. 2023 FARME IHAN - KPM d.o.o
16. 2. 2023 Nafta Lendava d. o. o.
15. 2. 2023 DARS d. d.
14. 2. 2023 Slovenske železnice d. o. o.
9. 2. 2023 SiDG, d. o. o.
9. 2. 2023 FARME IHAN - KPM d.o.o
7. 2. 2023 Elektro Maribor d. d.
6. 2. 2023 Luka Koper, d. d.
3. 2. 2023 HSE d. o. o.
31. 1. 2023 SALOMON d.o.o. Ljubljana
24. 1. 2023 KOPP d.o.o.
24. 1. 2023 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
24. 1. 2023 ISTRABENZ, d.o.o.
23. 1. 2023 Petrol d. d.
17. 1. 2023 KOTO d.o.o.
10. 1. 2023 Plinhold d. o. o.
10. 1. 2023 Nafta Lendava d. o. o.
28. 12. 2022 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji
27. 12. 2022 Petrol d. d.
23. 12. 2022 DARS d. d.
22. 12. 2022 Studentenheim Korotan GmbH
22. 12. 2022 RTH d. o. o.
21. 12. 2022 Sava, d. d.
20. 12. 2022 Adria Turistično podjetje d. o. o.
20. 12. 2022 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
19. 12. 2022 HSE d. o. o.
16. 12. 2022 Elektro Ljubljana d. d.
16. 12. 2022 Pošta Slovenije d. o. o.
15. 12. 2022 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
12. 12. 2022 NLB d. d.
8. 12. 2022 Unior d. d., Zreče
8. 12. 2022 Slovenske železnice d. o. o.
2. 12. 2022 HSE d. o. o.
28. 11. 2022 GEOPLIN d. o. o.
22. 11. 2022 EGS-RI d. o. o.
16. 11. 2022 Studentenheim Korotan GmbH
16. 11. 2022 Studentenheim Korotan GmbH
16. 11. 2022 INFRA d.o.o.
10. 11. 2022 Adria Turistično podjetje d. o. o.
28. 10. 2022 Uradni list d. o. o.
28. 10. 2022 Uradni list d. o. o.
27. 10. 2022 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
27. 10. 2022 CSS d. o. o.
21. 10. 2022 GEOPLIN d. o. o.
13. 10. 2022 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
13. 10. 2022 RTH d. o. o.
6. 10. 2022 Pošta Slovenije d. o. o.
26. 9. 2022 GEOPLIN d. o. o.
23. 9. 2022 DARS d. d.
21. 9. 2022 HSE d. o. o.
15. 9. 2022 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji
14. 9. 2022 RTH d. o. o.
14. 9. 2022 Slovenske železnice d. o. o.
12. 9. 2022 GEOPLIN d. o. o.
9. 9. 2022 Telekom Slovenije, d. d.
6. 9. 2022 D.S.U. d. o. o.
31. 8. 2022 HSE d. o. o.
31. 8. 2022 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
31. 8. 2022 GEN energija d. o. o.
30. 8. 2022 DARS d. d.
30. 8. 2022 VGP d. d.
29. 8. 2022 Casino Bled, d.d.
26. 8. 2022 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
26. 8. 2022 Sava, d. d.
24. 8. 2022 GEOPLIN d. o. o.
24. 8. 2022 EGS-RI d. o. o.
22. 8. 2022 HIT d. d.
10. 8. 2022 Elektrooptika d. d.
9. 8. 2022 GEN energija d. o. o.
28. 7. 2022 GEOPLIN d. o. o.
28. 7. 2022 RTH d. o. o.
26. 7. 2022 Plinhold d. o. o.
21. 7. 2022 LUBRIO d.o.o.
18. 7. 2022 PS za avto, d. o. o.
18. 7. 2022 POMORSKA DRUŽBA d. d.
14. 7. 2022 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
7. 7. 2022 KRKA, d. d.
6. 7. 2022 Unior d. d., Zreče
5. 7. 2022 VGP Novo mesto, d. d.
4. 7. 2022 Bodočnost Maribor d. o. o.
1. 7. 2022 POMGRAD - VGP d. d.
1. 7. 2022 M1, d. d., Ljubljana
30. 6. 2022 Cetis d. d.
30. 6. 2022 Elektro Maribor d. d.
30. 6. 2022 Loterija Slovenije, d. d.
30. 6. 2022 GEOPLIN d. o. o.
29. 6. 2022 Savaprojekt d. d.
29. 6. 2022 Elektro Celje, d. d.
29. 6. 2022 Pošta Slovenije d. o. o.
29. 6. 2022 Pošta Slovenije d. o. o.
29. 6. 2022 Pošta Slovenije d. o. o.
28. 6. 2022 CSS d. o. o.
28. 6. 2022 Terme Olimia d. d.
27. 6. 2022 Elektro Primorska, d. d.
23. 6. 2022 Elektro Gorenjska, d. d.
23. 6. 2022 Pozavarovalnica Sava, d.d.
22. 6. 2022 Slovenske železnice d. o. o.
22. 6. 2022 Pošta Slovenije d. o. o.
22. 6. 2022 CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, d.o.o.
20. 6. 2022 NLB d. d.
16. 6. 2022 Telekom Slovenije, d. d.
16. 6. 2022 A. L. P. PECA d. o. o.
15. 6. 2022 Cinkarna Celje d. d.
15. 6. 2022 D.S.U. d. o. o.
13. 6. 2022 KOTO d.o.o.
13. 6. 2022 Casino Portorož, d. d.
8. 6. 2022 Pošta Slovenije d. o. o.
8. 6. 2022 Slovenske železnice d. o. o.
8. 6. 2022 Uradni list d. o. o.
8. 6. 2022 Studentenheim Korotan GmbH
7. 6. 2022 Adria Turistično podjetje d. o. o.
6. 6. 2022 Luka Koper, d. d.
30. 5. 2022 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
30. 5. 2022 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
25. 5. 2022 Elektro Ljubljana d. d.
24. 5. 2022 Zavarovalnica Triglav d. d.
20. 5. 2022 Pošta Slovenije d. o. o.
18. 5. 2022 KOPP d.o.o.
10. 5. 2022 HSE d. o. o.
5. 5. 2022 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
5. 5. 2022 D.S.U. d. o. o.
21. 4. 2022 Petrol d. d.
20. 4. 2022 Pošta Slovenije d. o. o.
15. 4. 2022 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
13. 4. 2022 Pošta Slovenije d. o. o.
6. 4. 2022 Slovenske železnice d. o. o.
31. 3. 2022 PS za avto, d. o. o.
31. 3. 2022 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
30. 3. 2022 Slovenske železnice d. o. o.
16. 3. 2022 Adria Turistično podjetje d. o. o.
9. 3. 2022 Studentenheim Korotan GmbH
9. 3. 2022 D.S.U. d. o. o.
9. 3. 2022 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
21. 2. 2022 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
16. 2. 2022 CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, d.o.o.
2. 2. 2022 HSE d. o. o.
25. 1. 2022 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji
19. 1. 2022 HSE d. o. o.
19. 1. 2022 GEN energija d. o. o.
19. 1. 2022 GEN energija d. o. o.
19. 1. 2022 GEN energija d. o. o.
18. 1. 2022 CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, d.o.o.
23. 12. 2021 GEOPLIN d. o. o.
23. 12. 2021 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
21. 12. 2021 Sava, d. d.
20. 12. 2021 KOTO d.o.o.
20. 12. 2021 CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, d.o.o.
16. 12. 2021 NLB d. d.
15. 12. 2021 Plinhold d. o. o.
15. 12. 2021 Slovenske železnice d. o. o.
15. 12. 2021 GEN energija d. o. o.
15. 12. 2021 Studentenheim Korotan GmbH
15. 12. 2021 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
9. 12. 2021 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
8. 12. 2021 CENTER ZA AVTOHTONE SORTE SEMEN, d.o.o.
30. 11. 2021 CSS d. o. o.
10. 11. 2021 Adria Turistično podjetje d. o. o.
10. 11. 2021 Studentenheim Korotan GmbH
21. 10. 2021 HSE d. o. o.
30. 9. 2021 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
29. 9. 2021 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
29. 9. 2021 Nafta Lendava d. o. o.
24. 9. 2021 Pošta Slovenije d. o. o.
16. 9. 2021 VGP d. d.
15. 9. 2021 Pošta Slovenije d. o. o.
15. 9. 2021 Uradni list d. o. o.
15. 9. 2021 Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.
7. 9. 2021 Nafta Lendava d. o. o.
7. 9. 2021 HSE d. o. o.
30. 8. 2021 Plinhold d. o. o.
27. 8. 2021 Casino Bled, d.d.
25. 8. 2021 GEN energija d. o. o.
25. 8. 2021 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
16. 8. 2021 Elektro Maribor d. d.
6. 8. 2021 HSE d. o. o.
3. 8. 2021 Terme Olimia d. d.
29. 7. 2021 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
23. 7. 2021 Savaprojekt d. d.
20. 7. 2021 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
20. 7. 2021 RTH d. o. o.
16. 7. 2021 D.S.U. d. o. o.
14. 7. 2021 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
14. 7. 2021 HSE d. o. o.
14. 7. 2021 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
13. 7. 2021 Plinhold d. o. o.
12. 7. 2021 PS za avto, d. o. o.
8. 7. 2021 KRKA, d. d.
7. 7. 2021 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
6. 7. 2021 Slovenske železnice d. o. o.
5. 7. 2021 Elektrooptika d. d.
5. 7. 2021 Bodočnost Maribor d. o. o.
2. 7. 2021 Intereuropa d. d.
2. 7. 2021 Elektro Ljubljana d. d.
1. 7. 2021 Elektro Primorska, d. d.
1. 7. 2021 POMGRAD - VGP d. d.
30. 6. 2021 Elektro Maribor d. d.
30. 6. 2021 Elektro Celje, d. d.
29. 6. 2021 CSS d. o. o.
29. 6. 2021 GEOPLIN d. o. o.
29. 6. 2021 Luka Koper, d. d.
28. 6. 2021 Casino Portorož, d. d.
24. 6. 2021 M1, d. d., Ljubljana
23. 6. 2021 Slovenske železnice d. o. o.
23. 6. 2021 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
23. 6. 2021 Elektro Gorenjska, d. d.
23. 6. 2021 GEN energija d. o. o.
23. 6. 2021 Uradni list d. o. o.
21. 6. 2021 Cetis d. d.
21. 6. 2021 A. L. P. PECA d. o. o.
18. 6. 2021 Telekom Slovenije, d. d.
18. 6. 2021 KOTO d.o.o.
17. 6. 2021 HIT d. d.
17. 6. 2021 Loterija Slovenije, d. d.
15. 6. 2021 Cinkarna Celje d. d.
15. 6. 2021 VGP Novo mesto, d. d.
15. 6. 2021 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji
14. 6. 2021 NLB d. d.
9. 6. 2021 Unior d. d., Zreče
9. 6. 2021 EGS-RI d. o. o.
9. 6. 2021 Pošta Slovenije d. o. o.
9. 6. 2021 Nafta Lendava d. o. o.
8. 6. 2021 DARS d. d.
2. 6. 2021 D.S.U. d. o. o.
2. 6. 2021 KOPP d.o.o.
31. 5. 2021 Intereuropa d. d.
27. 5. 2021 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
25. 5. 2021 Pozavarovalnica Sava, d.d.
25. 5. 2021 Zavarovalnica Triglav d. d.
25. 5. 2021 Sava, d. d.
24. 5. 2021 Adria Turistično podjetje d. o. o.
12. 5. 2021 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
6. 5. 2021 GIO, d. o. o., Ljubljana - v likvidaciji
23. 4. 2021 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji
22. 4. 2021 Petrol d. d.
19. 4. 2021 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
31. 3. 2021 INFRA d.o.o.
31. 3. 2021 Studentenheim Korotan GmbH
30. 3. 2021 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
22. 3. 2021 Casino Portorož, d. d.
19. 3. 2021 Adria Turistično podjetje d. o. o.
17. 3. 2021 Nafta Lendava d. o. o.
17. 3. 2021 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
15. 3. 2021 Bodočnost Maribor d. o. o.
10. 3. 2021 GEN energija d. o. o.
2. 3. 2021 Pošta Slovenije d. o. o.
24. 2. 2021 Nafta Lendava d. o. o.
19. 2. 2021 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o. - v likvidaciji
10. 2. 2021 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
21. 1. 2021 Telekom Slovenije, d. d.
20. 1. 2021 Pošta Slovenije d. o. o.
18. 1. 2021 Nafta Lendava d. o. o.
12. 1. 2021 Pošta Slovenije d. o. o.
12. 1. 2021 HSE d. o. o.
28. 12. 2020 Petrol d. d.
22. 12. 2020 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
18. 12. 2020 PS za avto, d. o. o.
15. 12. 2020 Studentenheim Korotan GmbH
15. 12. 2020 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
15. 12. 2020 GEN energija d. o. o.
9. 12. 2020 CSS d. o. o.
7. 12. 2020 GEN energija d. o. o.
3. 12. 2020 Adria Turistično podjetje d. o. o.
30. 11. 2020 Slovenske železnice d. o. o.
23. 11. 2020 KOTO d. o. o.
16. 11. 2020 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
11. 11. 2020 RTH d. o. o.
30. 10. 2020 HSE d. o. o.
23. 10. 2020 Cetis d. d.
22. 10. 2020 HSE d. o. o.
21. 10. 2020 KOPP d.o.o.
20. 10. 2020 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
14. 10. 2020 Studentenheim Korotan GmbH
5. 10. 2020 RTH d. o. o.
24. 9. 2020 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
21. 9. 2020 Casino Bled, d.d.
2. 9. 2020 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
2. 9. 2020 RTH d. o. o.
31. 8. 2020 Plinhold d. o. o.
31. 8. 2020 Pošta Slovenije d. o. o.
31. 8. 2020 HSE d. o. o.
28. 8. 2020 Cetis d. d.
27. 8. 2020 Intereuropa d. d.
27. 8. 2020 VGP Novo mesto, d. d.
27. 8. 2020 Terme Olimia d. d.
27. 8. 2020 Adria Turistično podjetje d. o. o.
26. 8. 2020 Luka Koper, d. d.
26. 8. 2020 Nafta Lendava d. o. o.
26. 8. 2020 Slovenske železnice d. o. o.
26. 8. 2020 Slovenske železnice d. o. o.
26. 8. 2020 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
25. 8. 2020 VGP d. d.
24. 8. 2020 Casino Portorož, d. d.
20. 8. 2020 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
13. 8. 2020 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
7. 8. 2020 Elektrooptika d. d.
29. 7. 2020 Slovenske železnice d. o. o.
23. 7. 2020 Petrol d. d.
22. 7. 2020 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
22. 7. 2020 INFRA d.o.o.
15. 7. 2020 CSS d. o. o.
13. 7. 2020 Bodočnost d. o. o.
10. 7. 2020 Elektro Primorska, d. d.
9. 7. 2020 KRKA, d. d.
8. 7. 2020 Nafta Lendava d. o. o.
8. 7. 2020 KOPP d.o.o.
3. 7. 2020 POMGRAD - VGP d. d.
3. 7. 2020 Elektro Ljubljana d. d.
3. 7. 2020 Sava, d. d.
2. 7. 2020 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
2. 7. 2020 KOPP d.o.o.
1. 7. 2020 Inkos d. o. o.
30. 6. 2020 Elektro Maribor d. d.
26. 6. 2020 M1, d. d., Ljubljana
24. 6. 2020 Elektro Celje, d. d.
23. 6. 2020 KOTO d. o. o.
23. 6. 2020 Adria Turistično podjetje d. o. o.
23. 6. 2020 Elektro Gorenjska, d. d.
23. 6. 2020 DARS d. d.
19. 6. 2020 Savaprojekt d. d.
19. 6. 2020 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
19. 6. 2020 D.S.U. d. o. o.
18. 6. 2020 HIT d. d.
18. 6. 2020 Loterija Slovenije, d. d.
18. 6. 2020 GEOPLIN d. o. o.
17. 6. 2020 Cinkarna Celje d. d.
17. 6. 2020 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
16. 6. 2020 Pozavarovalnica Sava, d.d.
16. 6. 2020 PS za avto, d. o. o.
15. 6. 2020 NLB d. d.
15. 6. 2020 D.S.U. d. o. o.
12. 6. 2020 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
11. 6. 2020 Slovenske železnice d. o. o.
10. 6. 2020 Unior d. d., Zreče
10. 6. 2020 INFRA d.o.o.
10. 6. 2020 GEN energija d. o. o.
5. 6. 2020 Telekom Slovenije, d. d.
4. 6. 2020 A. L. P. PECA d. o. o.
2. 6. 2020 Zavarovalnica Triglav d. d.
28. 5. 2020 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
28. 5. 2020 Uradni list d. o. o.
25. 5. 2020 GEN energija d. o. o.
6. 5. 2020 KOPP d.o.o.
21. 4. 2020 EGS-RI d. o. o.
15. 4. 2020 GEN energija d. o. o.
14. 4. 2020 KOPP d.o.o.
3. 4. 2020 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
31. 3. 2020 Pošta Slovenije d. o. o.
30. 3. 2020 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
27. 3. 2020 A. L. P. PECA d. o. o.
26. 3. 2020 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
24. 3. 2020 PS za avto, d. o. o.
23. 3. 2020 KOPP d.o.o.
19. 3. 2020 Nafta Lendava d. o. o.
16. 3. 2020 KOPP d.o.o.
12. 3. 2020 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
11. 3. 2020 HSE d. o. o.
10. 3. 2020 HSE d. o. o.
6. 3. 2020 GEN energija d. o. o.
26. 2. 2020 Pošta Slovenije d. o. o.
14. 2. 2020 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
10. 2. 2020 Casino Portorož, d. d.
7. 2. 2020 KOPP d.o.o.
4. 2. 2020 GIO, d. o. o., Ljubljana - v likvidaciji
28. 1. 2020 A. L. P. PECA d. o. o.
28. 1. 2020 DARS d. d.
23. 1. 2020 Varnost sistemi d. o. o.
22. 1. 2020 Inkos d. o. o.
17. 1. 2020 Pošta Slovenije d. o. o.
9. 1. 2020 KOTO d. o. o.
30. 12. 2019 Intereuropa d. d.
23. 12. 2019 Cinkarna Celje d. d.
20. 12. 2019 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
19. 12. 2019 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
13. 12. 2019 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
12. 12. 2019 Petrol d. d.
3. 12. 2019 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
28. 11. 2019 Elektro Gorenjska, d. d.
27. 11. 2019 CSS d. o. o.
26. 11. 2019 Adria Turistično podjetje d. o. o.
20. 11. 2019 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
19. 11. 2019 Studentenheim Korotan GmbH
14. 11. 2019 Adria Turistično podjetje d. o. o.
21. 10. 2019 NLB d. d.
14. 10. 2019 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
14. 10. 2019 RTH d. o. o.
14. 10. 2019 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
2. 10. 2019 Slovenske železnice d. o. o.
26. 9. 2019 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
20. 9. 2019 GEN energija d. o. o.
19. 9. 2019 Abanka, d. d.
13. 9. 2019 INFRA d.o.o.
6. 9. 2019 DARS d. d.
30. 8. 2019 Telekom Slovenije, d. d.
29. 8. 2019 Perutnina Ptuj d. d.
29. 8. 2019 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
29. 8. 2019 M1, d. d., Ljubljana
29. 8. 2019 Slovenske železnice d. o. o.
28. 8. 2019 DARS d. d.
27. 8. 2019 VGP d. d.
26. 8. 2019 Slovenske železnice d. o. o.
26. 8. 2019 Pošta Slovenije d. o. o.
26. 8. 2019 Pošta Slovenije d. o. o.
22. 8. 2019 Luka Koper, d. d.
9. 8. 2019 HSE d. o. o.
2. 8. 2019 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
24. 7. 2019 Plinhold d. o. o.
17. 7. 2019 D.S.U. d. o. o.
17. 7. 2019 GEN energija d. o. o.
17. 7. 2019 HSE d. o. o.
11. 7. 2019 CSS d. o. o.
10. 7. 2019 VGP Novo mesto, d. d.
10. 7. 2019 EGS-RI d. o. o.
8. 7. 2019 Bodočnost d. o. o.
8. 7. 2019 HIT d. d.
5. 7. 2019 Cetis d. d.
5. 7. 2019 POMGRAD - VGP d. d.
4. 7. 2019 KRKA, d. d.
4. 7. 2019 Uradni list d. o. o.
3. 7. 2019 Elektro Ljubljana d. d.
3. 7. 2019 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
3. 7. 2019 RCR d.o.o.
1. 7. 2019 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
28. 6. 2019 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
28. 6. 2019 Terme Olimia d. d.
28. 6. 2019 Luka Koper, d. d.
28. 6. 2019 Elektro Primorska, d. d.
28. 6. 2019 Elektro Maribor d. d.
28. 6. 2019 Elektro Celje, d. d.
28. 6. 2019 GEN energija d. o. o.
27. 6. 2019 Intereuropa d. d.
27. 6. 2019 Elektro Gorenjska, d. d.
21. 6. 2019 Savaprojekt d. d.
21. 6. 2019 Casino Portorož, d. d.
20. 6. 2019 Casino Bled, d.d.
20. 6. 2019 GEN energija d. o. o.
19. 6. 2019 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
19. 6. 2019 RTH d. o. o.
19. 6. 2019 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
19. 6. 2019 EGS-RI d. o. o.
19. 6. 2019 Nafta Lendava d. o. o.
14. 6. 2019 GEN energija d. o. o.
10. 6. 2019 NLB d. d.
7. 6. 2019 GEN energija d. o. o.
6. 6. 2019 KOTO d. o. o.
5. 6. 2019 Unior d. d., Zreče
4. 6. 2019 Cinkarna Celje d. d.
31. 5. 2019 Elektrooptika d. d.
31. 5. 2019 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
30. 5. 2019 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
28. 5. 2019 Zavarovalnica Triglav d. d.
27. 5. 2019 D.S.U. d. o. o.
24. 5. 2019 Slovenske železnice d. o. o.
23. 5. 2019 Loterija Slovenije, d. d.
21. 5. 2019 Pozavarovalnica Sava d.d.
17. 5. 2019 Infra d. o. o.
16. 5. 2019 Abanka d. d.
15. 5. 2019 PS za avto d. o. o.
10. 5. 2019 Adria Turistično podjetje d. o. o.
10. 5. 2019 D.S.U. d. o. o.
7. 5. 2019 Sava, d. d.
26. 4. 2019 EGS-RI d. o. o.
26. 4. 2019 HSE d. o. o.
26. 4. 2019 GEN energija d. o. o.
25. 4. 2019 GEOPLIN d. o. o.
23. 4. 2019 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
18. 4. 2019 Petrol d. d.
17. 4. 2019 Pošta Slovenije d. o. o.
11. 4. 2019 Perutnina Ptuj d. d.
9. 4. 2019 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
5. 4. 2019 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
4. 4. 2019 Loterija Slovenije, d. d.
28. 3. 2019 Varnost sistemi d. o. o.
28. 3. 2019 HSE d. o. o.
27. 3. 2019 VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
25. 3. 2019 DARS d. d.
18. 3. 2019 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
11. 3. 2019 D.S.U. d. o. o.
6. 3. 2019 GEN energija d. o. o.
6. 3. 2019 HSE d. o. o.
21. 2. 2019 Perutnina Ptuj d. d.
20. 2. 2019 Nafta Lendava d. o. o.
6. 2. 2019 Pošta Slovenije d. o. o.
5. 2. 2019 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
1. 2. 2019 RTH d. o. o.
17. 1. 2019 KOTO d. o. o.
17. 1. 2019 D.S.U. d. o. o.
10. 1. 2019 VGP d. d.
20. 12. 2018 Vodnogospodarsko podjetje Drava d. o. o.
20. 12. 2018 Slovenske železnice d. o. o.
19. 12. 2018 RTH d. o. o.
19. 12. 2018 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
14. 12. 2018 Sava, d. d.
13. 12. 2018 Perutnina Ptuj d. d.
13. 12. 2018 GEN energija d. o. o.
13. 12. 2018 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
10. 12. 2018 Studentenheim Korotan GmbH
5. 12. 2018 Infra d. o. o.
4. 12. 2018 Adria d. o. o.
3. 12. 2018 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
22. 11. 2018 PS za avto d. o. o.
19. 11. 2018 GEN energija d. o. o.
14. 11. 2018 CSS d. o. o.
14. 11. 2018 Uradni list d. o. o.
25. 10. 2018 Infra d. o. o.
25. 10. 2018 Pošta Slovenije d. o. o.
12. 10. 2018 NLB d. d.
10. 10. 2018 Studentenheim Korotan GmbH
4. 10. 2018 Inkos d. o. o.
1. 10. 2018 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
27. 9. 2018 VGP d. d.
26. 9. 2018 Vodnogospodarsko podjetje Drava d. o. o.
21. 9. 2018 Abanka d. d.
30. 8. 2018 Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto d. d.
30. 8. 2018 Plinhold d. o. o.
29. 8. 2018 Casino Bled d.d.
29. 8. 2018 M1, d. d., Ljubljana
28. 8. 2018 GIO d. o. o.
27. 8. 2018 Cetis d. d.
24. 8. 2018 PS za avto d. o. o.
22. 8. 2018 RTH d. o. o.
20. 8. 2018 Bodočnost d. o. o.
3. 8. 2018 DARS d. d.
1. 8. 2018 GEN energija d. o. o.
1. 8. 2018 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
30. 7. 2018 Abanka d. d.
20. 7. 2018 Gorenjska banka d. d.
19. 7. 2018 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
17. 7. 2018 Bodočnost d. o. o.
13. 7. 2018 VGP d. d.
10. 7. 2018 HIT d. d.
6. 7. 2018 POMGRAD - VGP d. d.
5. 7. 2018 Elektro Gorenjska, d. d.
5. 7. 2018 KRKA, d. d.
5. 7. 2018 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
4. 7. 2018 Elektro Ljubljana d. d.
3. 7. 2018 Nafta Lendava d. o. o.
3. 7. 2018 EGS-RI d. o. o.
29. 6. 2018 Luka Koper, d. d.
29. 6. 2018 Savaprojekt d. d.
29. 6. 2018 Elektro Primorska, d. d.
28. 6. 2018 Elektro Maribor d. d.
28. 6. 2018 DARS d. d.
28. 6. 2018 Elektro Celje, d. d.
28. 6. 2018 HSE d. o. o.
27. 6. 2018 NLB d. d.
27. 6. 2018 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
26. 6. 2018 Terme Olimia d. d.
22. 6. 2018 Intereuropa d. d.
22. 6. 2018 Sava, d. d.
21. 6. 2018 GEN energija d. o. o.
20. 6. 2018 Slovenske železnice d. o. o.
19. 6. 2018 GEOPLIN d. o. o.
15. 6. 2018 2TDK d. o. o.
14. 6. 2018 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
13. 6. 2018 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
11. 6. 2018 Adria Turistično podjetje d. o. o.
6. 6. 2018 Unior d. d., Zreče
5. 6. 2018 RTH d. o. o.
5. 6. 2018 Cinkarna Celje d. d.
4. 6. 2018 Casino Portorož, d. d.
1. 6. 2018 PS za avto d. o. o.
31. 5. 2018 Elektrooptika d. d.
31. 5. 2018 Pošta Slovenije d. o. o.
30. 5. 2018 Vodnogospodarsko podjetje Drava d. o. o.
29. 5. 2018 Zavarovalnica Triglav d. d.
29. 5. 2018 GEN energija d. o. o.
29. 5. 2018 Pozavarovalnica Sava d.d.
24. 5. 2018 Uradni list d. o. o.
24. 5. 2018 RRA Celje d. o. o.
23. 5. 2018 KDD d. d.
21. 5. 2018 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
21. 5. 2018 Plinhold d. o. o.
17. 5. 2018 Abanka d. d.
17. 5. 2018 D.S.U. d. o. o.
17. 5. 2018 Loterija Slovenije, d. d.
16. 5. 2018 CSS d. o. o.
11. 5. 2018 Telekom Slovenije, d. d.
8. 5. 2018 GEOPLIN d. o. o.
7. 5. 2018 Adria, Turistično podjetje d. o. o.
26. 4. 2018 Petrol d. d.
16. 4. 2018 Sava, d. d.
16. 4. 2018 Slovenske železnice d. o. o.
12. 4. 2018 Adria, Turistično podjetje d. o. o.
9. 4. 2018 NLB d. d.
29. 3. 2018 Varnost sistemi, d. o. o.
27. 3. 2018 Studentenheim Korotan, GmbH
27. 3. 2018 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj
15. 3. 2018 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
15. 3. 2018 GEN energija d. o. o.
14. 3. 2018 Nafta Lendava, d. o. o.
7. 3. 2018 HSE, d. o. o.
28. 2. 2018 CSS, d. o. o.
28. 2. 2018 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
27. 2. 2018 Cinkarna Celje, d. d.
19. 2. 2018 SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d.
7. 2. 2018 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj
31. 1. 2018 Plinhold d. o. o.
30. 1. 2018 Sava, d. d.
29. 12. 2017 HSE, d. o. o.
28. 12. 2017 Luka Koper, d. d.
22. 12. 2017 Adria, Turistično podjetje, d. o. o.
21. 12. 2017 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
20. 12. 2017 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj
19. 12. 2017 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
19. 12. 2017 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
19. 12. 2017 Rudnik Zagorje v zapiranju, d. o. o.
15. 12. 2017 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
30. 10. 2017 Perutnina Ptuj, d. d.
20. 10. 2017 Mariborska livarna Maribor, d. d.
11. 10. 2017 Abanka, d. d.
11. 10. 2017 DARS, d. d.
6. 10. 2017 Inkos, d. o. o.
2. 10. 2017 PS za avto, d. o. o.
26. 9. 2017 DRI, upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.
26. 9. 2017 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
22. 9. 2017 Plinhold d. o. o.
20. 9. 2017 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj
19. 9. 2017 Studentenheim Korotan, GmbH
8. 9. 2017 NLB, d. d.
4. 9. 2017 DRI, upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.
4. 9. 2017 VGP d. d.
1. 9. 2017 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
31. 8. 2017 D.S.U., d. o. o.
31. 8. 2017 HSE, d. o. o.
31. 8. 2017 Sava, d. d.
30. 8. 2017 Gorenjska banka, d. d.
30. 8. 2017 Perutnina Ptuj, d. d.
29. 8. 2017 PS za avto, d. o. o.
28. 8. 2017 Cetis, d. d., Celje
28. 8. 2017 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
23. 8. 2017 Unior, d. d., Zreče
21. 8. 2017 GEN energija, d. o. o.
17. 8. 2017 Mariborska livarna Maribor, d. d.
2. 8. 2017 Gen energija, d. o. o.
2. 8. 2017 Elektrooptika, d.d.
27. 7. 2017 Infra, d. o. o.
25. 7. 2017 Slovenske železnice, d. o. o.
25. 7. 2017 Nafta Lendava, d. o. o.
25. 7. 2017 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
24. 7. 2017 IPOZ Trbovlje, d. o. o. - v likvidaciji
20. 7. 2017 VGP Novo mesto, d. d.
17. 7. 2017 HSE, d. o. o.
17. 7. 2017 RTH, d. o. o.
17. 7. 2017 Pošta Slovenije, d. o. o.
17. 7. 2017 EGS-RI, d. o. o.
17. 7. 2017 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
13. 7. 2017 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
11. 7. 2017 D.S.U., d. o. o.
11. 7. 2017 Elektro Ljubljana, d. d.
10. 7. 2017 IPOZ Trbovlje, d. o. o. - v likvidaciji
7. 7. 2017 Casino Bled, d.d.
7. 7. 2017 Elektro Gorenjska, d. d.
6. 7. 2017 KRKA, d. d.
5. 7. 2017 Elektro Primorska, d. d.
5. 7. 2017 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
4. 7. 2017 Elektro Celje, d. d.
4. 7. 2017 POMGRAD - VGP d. d.
3. 7. 2017 Bodočnost, d. o. o.
30. 6. 2017 CSS, d. o. o.
30. 6. 2017 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
30. 6. 2017 Terme Olimia, d. d.
30. 6. 2017 Luka Koper, d. d.
30. 6. 2017 Elektro Maribor, d. d.
30. 6. 2017 Intereuropa, d. d.
29. 6. 2017 DARS, d. d.
23. 6. 2017 Savaprojekt, d. d.
22. 6. 2017 Casino Portorož, d. d.
22. 6. 2017 GEOPLIN d. o. o.
22. 6. 2017 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj
21. 6. 2017 Mariborska livarna Maribor, d. d.
20. 6. 2017 EGS, d. o. o.
20. 6. 2017 Infra, d. o. o.
20. 6. 2017 Uradni list, d. o. o.
20. 6. 2017 Dekorativna, d. o. o. - v likvidaciji
19. 6. 2017 HIT, d. d.
16. 6. 2017 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
9. 6. 2017 SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d.
7. 6. 2017 Unior Zreče, d. d.
6. 6. 2017 Cinkarna Celje, d. d.
6. 6. 2017 Adria, Turistično podjetje, d. o. o.
30. 5. 2017 Zavarovalnica Triglav, d. d.
30. 5. 2017 KDD, d. d.
25. 5. 2017 GEOPLIN d. o. o.
25. 5. 2017 Loterija Slovenije, d. d.
19. 5. 2017 Pozavarovalnica Sava, d.d.
18. 5. 2017 Abanka, d. d.
11. 5. 2017 2TDK, d. o. o.
24. 4. 2017 Poročilo o sklepih ustanovitelja družbe Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d. o. o. - v likvidaciji
21. 4. 2017 Telekom Slovenije, d. d.
18. 4. 2017 2TDK, d.o.o.
10. 4. 2017 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
10. 4. 2017 Petrol, d. d.
7. 4. 2017 NLB, d. d.
31. 3. 2017 Studentenheim Korotan, GmbH
29. 3. 2017 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj
24. 3. 2017 Casino Portorož, d. d.
23. 3. 2017 Varnost sistemi, d. o. o.
21. 3. 2017 PS za avto, d. o. o.
14. 3. 2017 2TDK, d. o. o.
14. 3. 2017 Studentenheim Korotan, GmbH
13. 3. 2017 Casino Bled, d.d.
10. 3. 2017 Cetis, d. d., Celje
7. 3. 2017 Pozavarovalnica Sava, d. d.
6. 3. 2017 Pošta Slovenija, d. o. o.
28. 2. 2017 Abanka, d. d.
7. 2. 2017 2TDK, d. o. o.
3. 2. 2017 2TDK, d. o. o.
27. 1. 2017 Pošta Slovenija, d. o. o.
26. 1. 2017 Dekorativna, d. o. o. - v likvidaciji
25. 1. 2017 Adria, Turistično podjetje, d. o. o.
24. 1. 2017 GIO, d. o. o.
29. 12. 2016 GIO, d. o. o.
27. 12. 2016 Rudnik Zagorje v zapiranju, d. o. o.
23. 12. 2016 Sava, d. d.
23. 12. 2016 VGP d. d.
23. 12. 2016 2TDK, d. o. o.
22. 12. 2016 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
21. 12. 2016 2TDK, d. o. o.
21. 12. 2016 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj
5. 12. 2016 Lipica Turizem, d. o. o.
5. 12. 2016 Polzela, d. o. o.
18. 11. 2016 PS za avto, d. o. o.
27. 10. 2016 Lipica Turizem, d. o. o.
27. 10. 2016 Studentenheim Korotan, GmbH
20. 10. 2016 Varnost sistemi, d. o. o.
13. 10. 2016 HSE, d. o. o.
11. 10. 2016 Studentenheim Korotan, GmbH
4. 10. 2016 Perutnina Ptuj, d. d.
3. 10. 2016 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
28. 9. 2016 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. o. o., Ptuj
27. 9. 2016 CSS, d. o. o.
20. 9. 2016 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
15. 9. 2016 Studentenheim Korotan, GmbH
15. 9. 2016 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
13. 9. 2016 Lipica Turizem, d. o. o.
5. 9. 2016 Polzela, d. d.
31. 8. 2016 Elektro Maribor, d. d.
31. 8. 2016 HSE, d. o. o.
31. 8. 2016 D.S.U., d. o. o.
31. 8. 2016 Telemach Rotovž, d. d.
31. 8. 2016 Cetis, d. d., Celje
31. 8. 2016 Elektro Celje, d. d.
30. 8. 2016 Elektro Ljubljana, d. d.
30. 8. 2016 Pozavarovalnica Sava, d. d.
29. 8. 2016 VGP Novo mesto, d. d.
29. 8. 2016 DARS d. d.
29. 8. 2016 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
29. 8. 2016 Murka, d.d.
29. 8. 2016 Pošta Slovenija, d. o. o.
26. 8. 2016 Elektro Primorska, d. d.
25. 8. 2016 Mariborska livarna Maribor, d. d.
25. 8. 2016 VGP d. d.
24. 8. 2016 Casino Bled, d.d.
23. 8. 2016 Elektro Gorenjska, d. d.
9. 8. 2016 Slovenske železnice, d. o. o.
8. 8. 2016 2TDK, d. o. o.
4. 8. 2016 NLB, d. d.
2. 8. 2016 Lipica Turizem, d. o. o.
2. 8. 2016 Polzela, d. d.
29. 7. 2016 Paloma, d. d.
28. 7. 2016 Studentenheim Korotan, GmbH
27. 7. 2016 RTH, d. o. o.
27. 7. 2016 Gen energija, d. o. o.
25. 7. 2016 Elektro Ljubljana, d. d.
21. 7. 2016 EGS, d. o. o.
21. 7. 2016 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
19. 7. 2016 Počitniška skupnost Krško, d. o. o.
15. 7. 2016 Infra, d. o. o.
14. 7. 2016 Elektrooptika, d. d.
13. 7. 2016 Loterija Slovenije, d. d.
8. 7. 2016 Intereuropa, d. d.
7. 7. 2016 Gen energija, d. o. o.
7. 7. 2016 DRI, upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.
7. 7. 2016 KRKA, d. d.
6. 7. 2016 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
4. 7. 2016 Cimos, d. d.
4. 7. 2016 Bodočnost, d. o. o.
1. 7. 2016 Luka Koper, d. d.
30. 6. 2016 Terme Olimia, d. d.
30. 6. 2016 Energetika Črnomelj, d. o. o.
27. 6. 2016 POMGRAD - VGP d. d.
21. 6. 2016 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
21. 6. 2016 Nafta Lendava, d. o. o.
17. 6. 2016 Casino Portorož, d. d.
17. 6. 2016 Savaprojekt, d. d.
16. 6. 2016 Uradni list, d. o. o.
15. 6. 2016 PS za avto, d. o. o.
14. 6. 2016 Adria, Turistično podjetje, d. o. o.
10. 6. 2016 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. d., Ptuj
10. 6. 2016 Sava, d. d.
8. 6. 2016 Unior Zreče, d. d.
7. 6. 2016 Cinkarna Celje, d. d.
2. 6. 2016 Intertrade ITA, d. d.
31. 5. 2016 Zavarovalnica Triglav, d. d.
30. 5. 2016 HIT, d. d.
27. 5. 2016 Perutnina Ptuj, d. d.
27. 5. 2016 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
24. 5. 2016 GEOPLIN d. o. o.
23. 5. 2016 KDD, d. d.
23. 5. 2016 Gorenjska banka, d. d.
19. 5. 2016 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
13. 5. 2016 Telekom Slovenije, d. d.
13. 5. 2016 Abanka, d. d.
5. 5. 2016 CSS, d. o. o.
25. 4. 2016 Cimos, d. d.
21. 4. 2016 Petrol, d. d.
19. 4. 2016 Dekorativna, d. o. o. - v likvidaciji
11. 4. 2016 Počitniška skupnost Krško, d. o. o.
6. 4. 2016 Inkos, d. o. o.
30. 3. 2016 HSE, d. o. o.
24. 3. 2016 Varnost sistemi, d. o. o.
22. 3. 2016 Slovenske železnice, d. o. o.
15. 3. 2016 Adria Airways, d. d.
14. 3. 2016 Lipica Turizem, d. o. o.
25. 2. 2016 Lipica Turizem, d. o. o.
22. 2. 2016 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o.
10. 2. 2016 NLB, d. d.
9. 2. 2016 Nafta Lendava, d. o. o.
29. 1. 2016 Nafta Lendava, d. o. o.
29. 1. 2016 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
26. 1. 2016 Slovenske železnice, d. o. o.
21. 1. 2016 Nafta Lendava, d. o. o.
19. 1. 2016 Adria Airways, d. d.
14. 1. 2016 Nafta Lendava, d. o. o.
13. 1. 2016 Adria, Turistično podjetje, d. o. o.
7. 1. 2016 Pomurske mlekarne, d. d.
7. 1. 2016 Varnost sistemi, d. o. o.
5. 1. 2016 Paloma, d. d.
21. 12. 2015 Polzela, d. d.
17. 12. 2015 Intertrade ITA, d. d.
16. 12. 2015 HIT, d. d.
8. 12. 2015 Slovenske železnice, d. o. o.
2. 12. 2015 Uradni list, d. o. o.
24. 11. 2015 DARS, d. d.
18. 11. 2015 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
9. 11. 2015 Inkos, d. o. o.
5. 11. 2015 RTH, d. o. o.
5. 11. 2015 Lipica Turizem, d. o. o.
5. 11. 2015 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
23. 10. 2015 Lipica Turizem, d. o. o.
23. 10. 2015 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
13. 10. 2015 Lipica Turizem, d. o. o.
9. 10. 2015 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
6. 10. 2015 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
2. 10. 2015 Abanka Vipa, d. d.
22. 9. 2015 D.S.U., d. o. o.
21. 9. 2015 EGS, d. o. o.
14. 9. 2015 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
14. 9. 2015 Dom upokojencev Idrija, d. o. o.
11. 9. 2015 DARS, d. d.
11. 9. 2015 Cetis, d. d., Celje
9. 9. 2015 Slovenske železnice, d. o. o.
8. 9. 2015 Slovenske železnice, d. o. o.
3. 9. 2015 VGP d. d.
31. 8. 2015 Elektro Celje, d. d.
31. 8. 2015 Slovenske železnice, d. o. o.
31. 8. 2015 Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d. o. o.
31. 8. 2015 Nafta Lendava, d. o. o.
31. 8. 2015 D.S.U., d. o. o.
31. 8. 2015 Gen energija, d. o. o.
31. 8. 2015 Pošta Slovenije, d. o. o.
31. 8. 2015 Uradni list, d. o. o.
31. 8. 2015 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
31. 8. 2015 Cimos, d. d.
31. 8. 2015 DARS, d. d.
31. 8. 2015 HSE, d. o. o.
28. 8. 2015 Casino Portorož, d. d.
28. 8. 2015 Elektro Ljubljana, d. d.
28. 8. 2015 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
27. 8. 2015 Casino Bled, d. d.
27. 8. 2015 Telemach Tabor, d. d.
27. 8. 2015 Telemach Rotovž, d. d.
26. 8. 2015 Paloma, d. d.
25. 8. 2015 Adria Airways, d. d.
25. 8. 2015 Pomurske mlekarne, d. d.
24. 8. 2015 Studentenheim Korotan, GmbH
24. 8. 2015 Adria Airways Tehnika, d. d.
24. 8. 2015 HIT, d. d.
21. 8. 2015 Luka Koper, d. d.
21. 8. 2015 KOMPAS MTS, d. d.
20. 8. 2015 Nova KBM, d. d.
20. 8. 2015 KRKA, d. d.
14. 8. 2015 SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.
6. 8. 2015 Snežnik, podjetje za proizvodnjo in storitve, d. d.
28. 7. 2015 Elan, d. o. o.
23. 7. 2015 Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d. o. o. - v likvidaciji
20. 7. 2015 Elektrooptika, d. d.
17. 7. 2015 Cimos, d. d.
17. 7. 2015 Elan, d. o. o.
16. 7. 2015 Toplotna oskrba, d. o. o.
15. 7. 2015 Ekoen, d. o. o.
13. 7. 2015 Mura - Vodnogospodarsko podjetje, d. d.
13. 7. 2015 Nafta Lendava, d. o. o.
10. 7. 2015 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
9. 7. 2015 Goriške opekarne, d. o. o.
8. 7. 2015 Elektro Gorenjska, d. d.
7. 7. 2015 Polzela, d. d.
7. 7. 2015 Nafta Lendava, d. o. o.
3. 7. 2015 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
3. 7. 2015 Elektro Primorska, d. d.
1. 7. 2015 Terme Olimia, d. d.
1. 7. 2015 Bodočnost, d. o. o.
30. 6. 2015 Elektro Maribor, d. d.
30. 6. 2015 Adria, Turistično podjetje, d. o. o.
29. 6. 2015 Intertrade ITA, d. d.
24. 6. 2015 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
24. 6. 2015 Nafta Lendava, d. o. o.
24. 6. 2015 Slovenske železnice, d. o. o.
24. 6. 2015 EGS, d. o. o.
23. 6. 2015 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
22. 6. 2015 NLB d. d.
19. 6. 2015 Žito, d.d.
19. 6. 2015 Intereuropa, d. d.
18. 6. 2015 KRKA, d. d.
17. 6. 2015 Inkos, d. o. o.
16. 6. 2015 INFRA, d. o. o.
16. 6. 2015 DRI, upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.
16. 6. 2015 Cinkarna Celje, d. d.
15. 6. 2015 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
15. 6. 2015 MODRA ZAVAROVALNICA, d. d.
11. 6. 2015 CSS-IP, d. o. o.
10. 6. 2015 Adria, Turistično podjetje, d. o. o.
10. 6. 2015 Unior, d. d., Zreče
9. 6. 2015 Zavarovalnica Triglava, d.d.
8. 6. 2015 Cetis, d. d., Celje
3. 6. 2015 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
1. 6. 2015 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
1. 6. 2015 Nafta Lendava, d. o. o.
29. 5. 2015 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
28. 5. 2015 Gorenjska banka, d. d.
28. 5. 2015 GEOPLIN d. o. o.
28. 5. 2015 Pozavarovalnica Sava, d. d.
28. 5. 2015 Loterija Slovenije, d. d.
27. 5. 2015 Banka Celje, d. d.
27. 5. 2015 Abanka Vipa, d. d.
27. 5. 2015 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
26. 5. 2015 KDD, d. d.
22. 5. 2015 Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d.
22. 5. 2015 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. d., Ptuj
22. 5. 2015 PDP, d. d.
20. 5. 2015 GIO, d. o. o.
15. 5. 2015 Telekom Slovenije, d. d.
12. 5. 2015 CSS-IP, d. o. o.
12. 5. 2015 PS za avto, d. o. o.
12. 5. 2015 Peko, d. d.
8. 5. 2015 Abanka Vipa, d. d.
4. 5. 2015 HIT, d. d.
28. 4. 2015 Sava, d. d.
23. 4. 2015 Petrol, d. d.
23. 4. 2015 Slovenske železnice, d. o. o.
17. 4. 2015 Slovenske železnice, d. o. o.
15. 4. 2015 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
14. 4. 2015 Počitniška skupnost Krško, d. o. o.
8. 4. 2015 SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d.
7. 4. 2015 D.S.U., d. o. o.
31. 3. 2015 Slovenske železnice, d. o. o.
30. 3. 2015 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
17. 3. 2015 Energetika Črnomelj, d. o. o.
4. 3. 2015 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
19. 2. 2015 Nafta Lendava, d. o. o.
12. 2. 2015 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
6. 2. 2015 PDP, d. d.
26. 1. 2015 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
23. 1. 2015 Pomurske mlekarne, d. d.
20. 1. 2015 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
15. 1. 2015 Cetis, d. d.
14. 1. 2015 Nafta Lendava, d. o. o.
24. 12. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
23. 12. 2014 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
19. 12. 2014 Tovarna dušika Ruše d. o. o.
16. 12. 2014 Gorenjska banka, d. d.
15. 12. 2014 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
12. 12. 2014 Inkos, d. o. o.
12. 12. 2014 Elektro Maribor, d. d.
10. 12. 2014 Adria, Turistično podjetje, d. o. o.
8. 12. 2014 RTH, d. o. o.
8. 12. 2014 Adria Airways, d. d.
5. 12. 2014 ČZP Večer, d . d.
5. 12. 2014 Casino Bled, d. d.
1. 12. 2014 DRI, d. o. o.
28. 11. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
24. 11. 2014 Slovenske železnice, d. o. o.
17. 11. 2014 Študentski dom Korotan, d. o. o.
17. 11. 2014 Nafta Lendava, d. o. o.
5. 11. 2014 EGS, d. o. o.
5. 11. 2014 Pošta Slovenije, d.o.o.
3. 11. 2014 NLB d. d.
29. 10. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
17. 10. 2014 Ekoen, d. o. o.
3. 10. 2014 ABANKA VIPA, d. d.
2. 10. 2014 VGP d. d.
30. 9. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
30. 9. 2014 Gen energija, d. o. o.
29. 9. 2014 Pošta Slovenije, d. o. o.
29. 9. 2014 Javno podjetje uradni list, d. o. o.
29. 9. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
29. 9. 2014 Slovenske železnice, d. o. o.
29. 9. 2014 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
22. 9. 2014 D.S.U., d. o. o.
22. 9. 2014 Terme Olimia, d. d.
22. 9. 2014 Terme Olimia bazeni, d. d.
4. 9. 2014 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
3. 9. 2014 Rudnik Kanižarica v zapiranju, d.o.o.
3. 9. 2014 Rudnik Zagorje v zapiranju, d. o. o.
3. 9. 2014 Rudnik živega srebra Idrija v zapiranju, d. o. o.
29. 8. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
29. 8. 2014 Pomurske mlekarne, d. d.
29. 8. 2014 SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d.
29. 8. 2014 Elektro Ljubljana, d. d.
28. 8. 2014 Banka Celje, d. d.
28. 8. 2014 Casino Portorož, d. d.
28. 8. 2014 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
28. 8. 2014 Elektro Celje, d. d.
27. 8. 2014 Perutnina Ptuj, d. d.
27. 8. 2014 DARS, d. d.
27. 8. 2014 Peko, d. d.
26. 8. 2014 Letrika, d. d.
26. 8. 2014 Casino Bled, d. d.
26. 8. 2014 Nafta Lendava, d. o. o.
25. 8. 2014 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
25. 8. 2014 HIT, d. d.
22. 8. 2014 Kompas MTS, d. d.
22. 8. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
22. 8. 2014 Slovenske železnice, d. o. o.
22. 8. 2014 RTH, d. o. o.
20. 8. 2014 Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d.
4. 8. 2014 Gen energija, d. o. o.
31. 7. 2014 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
29. 7. 2014 BSC Kranj, d. o. o.
28. 7. 2014 Pošta Slovenije, d. o. o.
24. 7. 2014 Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
23. 7. 2014 Elan Inventa, d. o. o.
22. 7. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
21. 7. 2014 VGP Novo mesto, d. d.
21. 7. 2014 Vodnogospodarsko podjetje Novo mesto, d. d.
15. 7. 2014 Modra zavarovalnica, d. d.
15. 7. 2014 PS za avto, d. o. o.
15. 7. 2014 PS za avto, d. o. o.
11. 7. 2014 ČZP Večer, d . d.
10. 7. 2014 Mura - Vodnogospodarsko podjetje, d. d.
8. 7. 2014 Luka Koper, d. d.
7. 7. 2014 Adria Airways, d. d.
4. 7. 2014 Elektro Primorska, d. d.
4. 7. 2014 Gorenje, d. d.
4. 7. 2014 SCS, družba tveganega kapitala, d. o. o.
3. 7. 2014 Goriške opekarne, d. o. o.
3. 7. 2014 Snežnik, d. d.
3. 7. 2014 KRKA, d. d.
3. 7. 2014 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
2. 7. 2014 Elektro Gorenjska, d. d.
1. 7. 2014 Pozavarovalnica Sava, d. d.
1. 7. 2014 NLB, d.d.
1. 7. 2014 Bodočnost, d. o. o.
30. 6. 2014 CSS-IP, d. o. o.
30. 6. 2014 Pivovarna Laško, d. d.
30. 6. 2014 Terme Olimia bazeni, d. d.
30. 6. 2014 Terme Olimia, d. d.
27. 6. 2014 Elektro Maribor, d. d.
27. 6. 2014 Gen energija, d. o. o.
27. 6. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
27. 6. 2014 Nova KBM, d. d.
24. 6. 2014 PDP, d. d.
24. 6. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
23. 6. 2014 Cetis, d. d.
20. 6. 2014 Intereuropa, d. d.
20. 6. 2014 Žito, d.d.
19. 6. 2014 Loterija Slovenije, d. d.
18. 6. 2014 Intertrade ITA, d. d.
17. 6. 2014 Dom upokojencev Idrija, d. o. o.
12. 6. 2014 Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.
12. 6. 2014 Paloma, d. d.
11. 6. 2014 Unior, Kovaška industrija, d.d.
11. 6. 2014 DRAVA VODNOGOSPODARSKO PODJETJE PTUJ, d. d.
11. 6. 2014 Regionalni center za razvoj, d. o. o.
11. 6. 2014 Vodnogospodarsko podjetje Drava, d. d., Ptuj
10. 6. 2014 Zavarovalnica Triglava, d. d.
9. 6. 2014 Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
9. 6. 2014 SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d.
9. 6. 2014 SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, d. d.
4. 6. 2014 Regionalna razvojna agencija Mura, d. o. o.
3. 6. 2014 Cinkarna Celje, d. d.
2. 6. 2014 RTH, d. o. o.
30. 5. 2014 Telekom Slovenije, d. d.
27. 5. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
27. 5. 2014 D.S.U., d.o.o.
27. 5. 2014 DRI, upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.
27. 5. 2014 Infera, d. o. o.
22. 5. 2014 PDP, d. d.
21. 5. 2014 ABANKA VIPA, d. d.
20. 5. 2014 KDD, d. d.
20. 5. 2014 GEOPLIN d. o. o.
15. 5. 2014 GLIN IPP, d. o. o.
13. 5. 2014 Aerodrom Ljubljana, d. d.
12. 5. 2014 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
7. 5. 2014 Adria, Turistično podjetje, d. o. o.
6. 5. 2014 Energetika Črnomelj, d. o. o.
30. 4. 2014 Cimos, d. d.
29. 4. 2014 Sava, d. d.
25. 4. 2014 Salus, d. d.
24. 4. 2014 Petrol, d. d.
24. 4. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
23. 4. 2014 Pozavarovalnica Sava, d. d.
18. 4. 2014 RTH, d. o. o.
15. 4. 2014 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.
15. 4. 2014 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
11. 4. 2014 Banka Celje, d. d.
10. 4. 2014 POČITNIŠKA SKUPNOST KRŠKO d.o.o.
7. 4. 2014 RTH, d. o. o.
2. 4. 2014 RTH, d. o. o.
26. 3. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
21. 3. 2014 Eles, d. o. o.
19. 3. 2014 Luka Koper, d. d.
14. 3. 2014 Nova KBM, d. d.
6. 3. 2014 Nafta Lendava, d. o. o.
4. 3. 2014 PDP, d. d.
25. 2. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o
6. 2. 2014 KAD, d. d.
30. 1. 2014 D.S.U., d. o. o.
30. 1. 2014 INKOS, d. o. o.
27. 1. 2014 GIO, d. o. o.
24. 1. 2014 Ekoen, d. o. o.
21. 1. 2014 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o
24. 12. 2013 Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.
23. 12. 2013 STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.
20. 12. 2013 Slovenske železnice, d. o. o.
20. 12. 2013 RTH, d. o. o.
20. 12. 2013 Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.
19. 12. 2013 GEOPLIN d. o. o.
9. 12. 2013 Pošta Slovenije, d. o. o.
5. 12. 2013 SCS, družba tveganega kapitala, d. o. o.
5. 12. 2013 Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.
3. 12. 2013 Inkos, d. o. o.
2. 12. 2013 Cetis, d. d.
11. 11. 2013 Energetika Črnomelj, d. o. o.
7. 11. 2013 Pošta Slovenije, d. o. o.
6. 11. 2013 Terme Olimia, d. d.
4. 11. 2013 ČZP Večer, d . d.
23. 10. 2013 Študentski dom Korotan, d. o. o.
17. 10. 2013 Rudnik Trbovlje - Hrastnik, d. o. o.
15. 10. 2013 Glin IPP, d. o. o.
7. 10. 2013 Luka Koper, d. d.
20. 9. 2013 EGS, d. o. o.
18. 9. 2013 Pošta Slovenije, d. o. o.
16. 9. 2013 RTH, d. o. o.
16. 9. 2013 Aerodrom Ljubljana, d. d.
10. 9. 2013 SCS, družba tveganega kapitala, d. o. o.
10. 9. 2013 Elektro Slovenija, d. o. o.
6. 9. 2013 Elektro Slovenija, d. o. o.
5. 9. 2013 VGP d. d.
4. 9. 2013 Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d. o. o.
31. 8. 2013 Gen energija, d. o. o.
30. 8. 2013 DARS, d. d.
30. 8. 2013 Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d.
30. 8. 2013 SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d.
29. 8. 2013 Elektro Ljubljana, d. d.
29. 8. 2013 Peko, d. d.
29. 8. 2013 ČZP Večer, d. d.
29. 8. 2013 Pomurske mlekarne, d. d.
28. 8. 2013 MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, d. d.
28. 8. 2013 SODO, d. o. o.
28. 8. 2013 RTH, d. o. o.
28. 8. 2013 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d.
27. 8. 2013 KAD, d. d.
27. 8. 2013 DTK Murka, družba tveganega kapitala, d. o. o.
27. 8. 2013 Casino Portorož, d. d.
23. 8. 2013 Gorenje, d. d.
23. 8. 2013 Elektro Celje, d. d.
23. 8. 2013 Javno podjetje uradni list, d. o. o.
21. 8. 2013 Unior, Kovaška industrija, d.d.
20. 8. 2013 Elektro Gorenjska, d. d.
19. 8. 2013 Gen energija, d. o. o.
19. 8. 2013 Elektro-Slovenije, d.o.o.
19. 8. 2013 HIT, d.d.
14. 8. 2013 VGP Novo mesto, d. d.
13. 8. 2013 Snežnik, d. d.
9. 8. 2013 Nafta Lendava, d.o.o.
7. 8. 2013 Modra zavarovalnica, d. d.
5. 8. 2013 Komunala Kočevje, d. o. o.
30. 7. 2013 CSS-IP, d. o. o.
30. 7. 2013 Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.