Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 10. 4. 2024

Javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatev do treh fizičnih oseb

Prodajalec v svojem imenu in za svoj račun objavlja javni razpis za zbiranje zavezujočih ponudb za odkup terjatve Prodajalca do treh fizičnih oseb, zavarovanih z nepremičnino na Hrvaškem (v nadaljevanju: Dolžniki).

Predmet prodaje

Prodajalec proda svojo terjatev, skupaj s pripadki in stranskimi pravicami, do Dolžnikov, ki so na dan 31. 3. 2024 skupaj s pripadki znašale 832.359,68 EUR (v nadaljevanju: »Terjatev« ali »Terjatve«). Znesek Terjatev se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke do dne plačila. Podatki o dolžnikih in terjatvi bodo na voljo v virtualni podatkovni sobi (pod pogoji, navedenimi v točki 2. 2. razpisa).

Rok za oddajo zavezujočih ponudb je do vključno 11. 6. 2024 do 14. ure. Ponudba šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do navedenega dne do 14. ure. 

Celotna vsebina javnega razpisa

Nazaj na novice