Dividende

Odgovoren pristop do politike dividend.

Dividende za leto 2018

Republika Slovenija in SDH sta v letu 2019 (za poslovno leto 2018) prejela 250,4 mio EUR dividend, kar predstavlja 2,5-odstotno dividendnost lastniškega kapitala. Dividende so presegle načrtovane dividende v LNU za 7,8 mio EUR (za 3,2 %) in bile, skladno s pričakovanji, precej nižje od tistih za poslovno leto 2017, ki so ga zaznamovala izredna, visoka dividendna izplačila NLB, d. d. (270,6 mio EUR), in Telekoma Slovenije, d. d. (58,5 mio EUR).

 

Prejete dividende RS (vključno z ZPIZ) in SDH za poslovna leta 2015–2018 ter dividendnost kapitala

Dividende, ki jih je za poslovno leto 2018 prejela RS (vključujoč dividende, ki jih na podlagi lastništva delnic Zavarovalnice Triglav, d. d., prejme neposredno Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS), so znašale 210,3 mio EUR (dividendnost kapitala 2,2 %), dividende SDH pa 40,1 mio EUR (dividendnost kapitala 5,8 %). Večina družb iz upravljavskega portfelja je v letu 2018 poslovala uspešno, beležila rast dobička in povišala dividendna izplačila (banke, obe zavarovalnici, Luka Koper, d. d., Krka, d. d., Petrol, d. d., Sava Re, d. d., elektrodistribucijska podjetja, Gen energija, d. o. o., če naštejemo samo najpomembnejše). Pomemben vpliv na to, da prejete dividende niso bile še višje, je imela prodaja deleža RS v NLB, d. d. Podobne in še večje negativne vplive na prilive iz naslova dividend lahko pričakujemo tudi v prihodnje, ko bodo zaradi prodaje lastniškega deleža RS v Abanki, d. d., in dodatnega deleža RS v NLB, d. d. (do 25 % + 1 delnica), izostala visoka dividendna izplačila obeh bank.

 

Največji izplačevalci dividend RS in SDH za poslovno leto 2018 (v letu 2019) – po upravljavskih stebrih in po posameznih družbah

Delež (utež) v portfelju RS + SDH

Delež izplačanih dividend RS + SDH