Seznam naložb

Pregled neposrednih naložb države.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Seznam neposrednih naložb RS in SDH na dan 31. 10. 2018

Naziv

Sektor

% RS

% SDH

% SKUPAJ

ABANKA, D.D.

Bančništvo

100,00

 

100,00

ADRIA, TURISTIČNO PODJETJE D.O.O., ANKARAN

Turizem

 

11,74

11,74

AERO, D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

1,44

1,44

BODOČNOST MARIBOR, D.O.O.

Invalidska podjetja

77,52

 

77,52

CASINO BLED, D.D., BLED

Igralništvo

 

33,75

33,75

CASINO MARIBOR, D.D. - V STEČAJU

Igralništvo

 

22,83

22,83

CASINO PORTOROŽ, D.D., PORTOROŽ

Igralništvo

 

9,46

9,46

CETIS, D.D., CELJE

Splošni gospodarski sektor

 

7,47

7,47

CINKARNA CELJE, D.D., CELJE

Proizvodni sektor

 

11,41

11,41

CSS, D.O.O.

Invalidska podjetja

97,96

 

97,96

D.S.U., D.O.O., LJUBLJANA

Finančni holdingi

100,00

 

100,00

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, D.D., CELJE

Promet, transport in infrastruktura

100,00

 

100,00

DRUŽBA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP, D.D. - V STEČAJU

Turizem

51,05

 

51,05

DTK MURKA, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

Družbe tveganega kapitala

49,00

 

49,00

ELEKTRO CELJE, D.D.

Energetika

79,50

 

79,50

ELEKTRO GORENJSKA, D.D., KRANJ

Energetika

79,42

0,31

79,73

ELEKTRO LJUBLJANA D.D.

Energetika

79,50

0,30

79,80

ELEKTRO MARIBOR, D.D.

Energetika

79,50

 

79,50

ELEKTRO PRIMORSKA, D.D.

Energetika

79,50

 

79,50

ELEKTROGOSPODARSTVO SLOVENIJE - RAZVOJ IN INŽENIRING, D.O.O.

Energetika

100,00

 

100,00

ELEKTROOPTIKA, D.D.

Splošni gospodarski sektor

0,01

70,48

70,49

GEN ENERGIJA, D.O.O.

Energetika

100,00

 

100,00

GEOPLIN, D.O.O.

Energetika

25,01

 

25,01

GIO, D.O.O, LJUBLJANA - V LIKVIDACIJI

Splošni gospodarski sektor

 

71,27

71,27

GLIN IPP, D.O.O. - V STEČAJU

Invalidska podjetja

16,06

 

16,06

GORENJSKA BANKA, D.D.

Bančništvo

0,31

 

0,31

GRADIS SKUPINA G, D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

1,36

1,36

HIT, D.D., NOVA GORICA

Igralništvo

 

20,00

20,00

HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE, D.O.O.

Energetika

100,00

 

100,00

INFRA, IZVAJANJE INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI, D.O.O.

Promet, transport in infrastruktura

100,00

 

100,00

INKOS, D.O.O., KRMELJ

Proizvodni sektor

2,54

 

2,54

INTEREUROPA, D.D., KOPER

Promet, transport in infrastruktura

 

1,73

1,73

IPOZ TRBOVLJE, D.O.O. - V LIKVIDACIJI

Proizvodni sektor

 

1,20

1,20

JAVNO PODJETJE URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE, D.O.O.

Gospodarske javne službe

100,00

 

100,00

KDD D.D., LJUBLJANA

Finančni holdingi

 

19,23

19,23

KONTROLA ZRAČNEGA PROMETA, D.O.O.

Promet, transport in infrastruktura

100,00

 

100,00

KOTO D.O.O. Proizvodni sektor 66,23   66,23

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Proizvodni sektor

7,21

9,00

16,21

LIPICA TURIZEM, D.O.O. - V STEČAJU

Turizem

100,00

 

100,00

LOTERIJA SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA

Igralništvo

 

15,00

15,00

LUKA KOPER, D.D., KOPER

Promet, transport in infrastruktura

51,00

11,13

62,13

M1, D.D.,

Finančni holdingi

0,00

 

0,00

MAKSIMA HOLDING, D.D. - V STEČAJU

Finančni holdingi

0,01

 

0,01

MAKSIMA INVEST, D.D. - V STEČAJU

Finančni holdingi

0,00

 

0,00

META INGENIUM, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

Družbe tveganega kapitala

49,00

 

49,00

MURA, D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

12,23

12,23

NAFTA LENDAVA, PROIZVODNJA NAFTNIH DERIVATOV, D.O.O.

Proizvodni sektor

100,00

 

100,00

NFD HOLDING, D.D. - V STEČAJU

Finančni holdingi

0,00

 

0,00

NLB, D.D.

Bančništvo

100,00

 

100,00

NOVOLES, D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

16,69

16,69

PEKO, D.D., TRŽIČ - V STEČAJU

Proizvodni sektor

61,16

 

61,16

PERUTNINA, D.D., PTUJ

Prehrambena industrija

0,00

 

0,00

PETROL, D.D., LJUBLJANA

Energetika

10,10

12,68

22,78

PLINHOLD D.O.O.

Energetika

60,10 0,05 60,15

POLZELA, D.O.O. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

71,43

28,57

100,00

POMGRAD - VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D.

Gospodarske javne službe

25,01

 

25,01

POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.

Pošta in telekomunikacije

100,00

 

100,00

POZAVAROVALNICA SAVA, D.D., LJUBLJANA

Zavarovalništvo

10,09

17,68

27,77

PRVI SKLAD, DRUŽBA TVEGANEGA KAPITALA, D.O.O.

Družbe tveganega kapitala

48,90

 

48,90

PS ZA AVTO, D.O.O., LJUBLJANA

Splošni gospodarski sektor

 

90,00

90,00

RIMSKE TERME, D.O.O. - V STEČAJU

Turizem

3,83

13,55

17,38

RRA REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA CELJE, D.O.O.

RRA (predviden prenos na SRRS)

5,89

 

5,89

RTH, RUDNIK TRBOVLJE-HRASTNIK, D.O.O.

Proizvodni sektor

100,00

 

100,00

RUDNIK KANIŽARICA V ZAPIRANJU, D.O.O., ČRNOMELJ - V LIKVIDAC

Proizvodni sektor

100,00

 

100,00

RUDNIK SENOVO V ZAPIRANJU, D.O.O. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

100,00

 

100,00

RŽV, JAVNO PODJETJE ZA ZAPIRANJE RUDNIKA URANA, D.O.O.

Proizvodni sektor

100,00

 

100,00

SAVA, D.D.

Finančni holdingi

 

18,53

18,53

SAVAPROJEKT, D.D.

Splošni gospodarski sektor

3,47

 

3,47

SID - SLOVENSKA IZVOZNA IN RAZVOJNA BANKA, D.D., LJUBLJANA

Bančništvo

99,41

 

99,41

SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.

Proizvodni sektor

25,00

 

25,00

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D.O.O.

Promet, transport in infrastruktura

100,00

 

100,00

STH VENTURES, D.O.O.

Družbe tveganega kapitala

49,00

 

49,00

STUDENTENHEIM KOROTAN GMBH

Turizem

100,00

 

100,00

SVEA, D.D., ZAGORJE OB SAVI - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

15,57

15,57

TAM MARIBOR D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

10,85

 

10,85

TELEKOM SLOVENIJE, D.D., LJUBLJANA

Pošta in telekomunikacije

62,54

4,25

66,79

TERME OLIMIA, D.D., PODČETRTEK

Turizem

 

4,01

4,01

UNIOR, D.D., ZREČE

Proizvodni sektor

 

39,43

39,43

UNIVERZALE, D.D., DOMŽALE - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

8,53

8,53

VARNOST SISTEMI, D.O.O.

Splošni gospodarski sektor

 

9,74

9,74

VEGRAD, D.D. - V STEČAJU

Proizvodni sektor

 

29,00

29,00

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE DRAVA, D.O.O., PTUJ

Gospodarske javne službe

25,00

 

25,00

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, D.D.

Gospodarske javne službe

25,00

 

25,00

VODNOGOSPODARSKO PODJETJE, D.D., KRANJ

Gospodarske javne službe

25,00

 

25,00

*ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D.D., LJUBLJANA

Zavarovalništvo

34,48

28,09

62,57

V lasti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

** Slovenski državni holding, d. d., ne jamči za pravilnost ali popolnost podatkov o družbah, ki so v posredni lasti Republike Slovenije oziroma Slovenskega državnega holdinga, d. d.