Sestava portfelja

Pregled deležev panog v portfelju države.

Sestava portfelja

Največjih 10 naložb RS po knjigovodski vrednosti lastniškega deleža, na dan 31. 12. 2018

Kapitalska naložba

Steber

Lastniški delež RS + SDH na dan 31. 12. 2018

Knjigovodska vrednost lastniškega deleža na dan 31. 12. 2018 (EUR) *

Delež v celotnem portfelju

DARS, D. D.

PROMET

100,00 %

2.963.264.000

29,3 %

HSE, D. O. O.

ENERGETIKA

100,00 %

1.091.245.475

10,8 %

GEN EN10ERGIJA, D. O. O.

ENERGETIKA

100,00 %

818.694.892

8,1 %

ABANKA, D. D.

FINANCE

100,00 %

583.407.000

5,8 %

NLB, D. D.

FINANCE

35,00 %

580.105.400

5,7 %

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

FINANCE

62,57 %

467.312.057

4,6 %

SID BANKA, D. D.

FINANCE

99,41 %

435.123.535

4,3 %

TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

TURIZEM IN GOSPODARSTVO

66,79 %

413.849.541

4,1 %

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

PROMET

100,00 %

356.023.566

3,5 %

ELEKTRO LJUBLJANA, D. D.

ENERGETIKA

79,80 %

255.312.034

2,5 %

SKUPAJ

 

 

7.964.337.500

78,7 %

 

Sestava upravljavskega portfelja na dan 31. 12. 2018 – po stebrih (panogah)

Velika večina naložb v upravljanju je iz panoge prometa oziroma energetike (70 % celotnega portfelja). Delež teh dveh upravljavskih stebrov se je zaradi prodaje deleža RS v NLB, d. d., še povečal. Zaradi prodaje deleža v NLB, d. d., ki je opredeljena kot pomembna naložba, se je povečal tudi delež strateških naložb – ta je konec leta 2018 znašal že več kot tri četrtine portfelja.