Sestava portfelja

Pregled deležev panog v portfelju države.

Sestava portfelja

Največjih 10 naložb RS po knjigovodski vrednosti lastniškega deleža, na dan 31. 12. 2019*

Kapitalska naložba

Steber

Lastniški delež RS + SDH na dan 31. 12. 2019

Knjigovodska vrednost lastniškega deleža na dan 31. 12. 2019 (EUR)*

Delež v celotnem portfelju

DARS, D. D.

PROMET

100,00 %

2.863.136.409

27,8 %

HSE, D. O. O.

ENERGETIKA

100,00 %

1.071.693.635

10,4 %

GEN ENERGIJA, D. O. O.

ENERGETIKA

100,00 %

859.934.217

8,4 %

ABANKA, D. D.

FINANCE

100,00 %

578.837.000

5,6 %

SLOVENSKE ŽELEZNICE, D. O. O.

PROMET

100,00 %

541.639.283

5,3 %

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, D. D.

FINANCE

62,57 %

495.550.368

4,8 %

SID BANKA, D. D.

FINANCE

99,41 %

461.119.051

4,5 %

NLB, D. D. FINANCE 25,00% 432.724.250 4,2%

TELEKOM SLOVENIJE, D. D.

GOSPODARSTVO

66,80 %

394.679.914

3,8 %

POŠTA SLOVENIJE, D.O.O.

PROMET

100,00 %

287.497.978

2,8 %

SKUPAJ

 

 

7.986.812.106

77,6 %

* Navedeni podatki ter izračuni temeljijo na ocenah in podatkih za poslovno leto 2019, ki so bili na voljo v trenutku objave na spletni strani.

Sestava upravljavskega portfelja na dan 31. 12. 2019 – po stebrih (panogah)

Portfelj kapitalskih naložb v lasti RS in SDH je razdeljen na štiri stebre, od katerih Promet in Energetika vsak obsegata več kot 30 % upravljavskega portfelja SDH, skupaj pa več kot 70 %. Po delni prodaji NLB v letu 2018 se je znižal delež stebra Finance, delež stebra Turizem in gospodarstvo pa je tudi konec leta 2019 ostal manjši kot 10 %.