Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 30. 5. 2024

Holding Slovenske elektrarne je državi vrnil vseh 492 milijonov

Ljubljana, 30. maja 2024 - Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes lastniku vrnil preostanek 75 milijonov evrov iz naslova naknadnega vplačila kapitala, prejetega na podlagi sklepa Slovenskega državnega holdinga (SDH) iz decembra 2022. Skupaj je tako družba državi vrnila celotni znesek 492 milijonov evrov naknadnih vplačil.

SDH je decembra 2022 družbi HSE odobril naknadno vplačilo kapitala za premoščanje izrednih likvidnostnih razmer v skupni višini 492 milijonov evrov. Naknadno vplačilo kapitala je bilo namenjeno reševanju likvidnostnega primanjkljaja skupine HSE kot posledice energetske krize, izjemno nizke hidrologije in zaustavitve TEŠ zaradi zaprtja enega od dveh odkopnih polj Premogovnika Velenje v letu 2022.

Ob izvedenem naknadnem vplačilu kapitala je SDH še dodatno okrepil svojo nadzorstveno vlogo. Preko posebnega pooblaščenca skrbno spremljal namensko porabo sredstev iz naslova naknadnega vplačila kapitala ter na družbo naslovili konkretna pričakovanja za učinkovitejše upravljanje tveganj ter načrtovanje in uravnavanje likvidnosti. Izvedeni ukrepi in višja realizacija proizvodnje električne energije v letošnjem in lanskem letu so omogočili, da je družba HSE Republiki Sloveniji pospešeno vračala prejeta sredstva.

To potrjuje, da je Slovenski državni holding kot skrben upravljalec pravočasno ukrepal in s tem ohranil vrednost naložbe Republike Slovenije v HSE. Izboljšano obvladovanje tveganj, zavezanost optimizaciji ter uspešno poslovanje skupine HSE so bili garanti za vračilo vseh sredstev, ki jih je družba prejela s strani lastnika.

Nazaj na novice