Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Javno zbiranje ponudb 27. 2. 2023

Vabilo za elektronsko javno dražbo za nakup nepremičnine - parkirna mesta Knezov Štradon v Ljubljani - SDH id 1332

Predmet prodaje so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 1695 243/774 (ID 1456050), v izmeri 14 m2,
 • parcela 1695 243/840 (ID 1105553), v izmeri 13 m2,
 • parcela 1695 243/850 (ID 5241376), v izmeri 13 m2,
 • parcela 1695 243/871 (ID 1379261), v izmeri 13 m2,
 • parcela 1695 243/903 (ID 3810128), v izmeri 13 m2,
 • parcela 1695 243/905 (ID 1793925), v izmeri 13 m2,

ki v naravi predstavljajo šest (6) zunanjih parkirnih mest na naslovu Jurčkova cesta in  Knezov Štradon v Ljubljani, lastništvo do celote, ki so v lasti družbe SDH, d.d..

 

Razpisni elementi elektronske dražbe: 

 • Datum e-dražbe: 17. 3. 2023 od 9 ure do 12:45 ure.
 • Rok za prijavo na e-dražbo: 14. 3. 2023.
 • Izklicna cena: 6.000 EUR brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga plača kupec.
 • Korak draženja: 200 EUR.
 • Znesek varščine: 300 EUR.
 • Rok za plačilo varščine:  14. 3. 2023.
 • Prijava na e-dražbo na: https://sdh.edrazbe.si/.

 

OGLAS ID 1332

 

Priloge:

Nazaj na novice