Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 28. 9. 2022

Informacija s seje NS SDH z dne 28. septembra 2022

Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022, Polletno poročilo o poslovanju družbe SDH in Skupine SDH za leto 2022 in Informacijo o upravljanju kapitalskih naložb, s pregledom rezultatov portfelja v prvem polletju 2022. Rezultati poslovanja SDH in rezultati upravljanja kapitalskih naložb RS in SDH so povzeti v sporočilu za javnost.

NS SDH se je seznanil tudi z ustno informacijo predsednika revizijske komisije, g. Ivana Simiča, o poteku redne seje revizijske komisije NS.

Prav tako je podal soglasje k Dodatku št. 6  k Pogodbi o reprogramu terjatev do družbe Sava, d. d., s katerim se zapadlost terjatev SDH in KAD do družbe Sava podaljšuje do 30. junija 2023.

NS SDH se je seznanil tudi z aktivnosti za uresničitev zakonskih določb ZUKSB, s ciljem prenehanja DUTB do konca leta 2022 in prenosa premoženja ter pravic in obveznosti DUTB na SDH. Aktivnosti obeh družb za potrebe operativne realizacije integracije aktivno potekajo že nekaj časa. Projektni skupini obeh družb intenzivno sodelujeta na vseh ključnih področjih poslovanja. Med družbama je usklajena tudi časovnica predvidenih ključnih aktivnosti v postopku pripojitve. Cilj celotnega procesa integracije je, da se vse aktivnosti izvedejo tekoče, koordinirano in učinkovito, ne zgolj za potrebe postopka formalne pripojitve, temveč predvsem za dosego uspešnega delovanja v post- integrativni fazi, kar se bo odrazilo v učinkovitejšem upravljanju kapitalskih naložb ter ostalega premoženja RS.

 

Nazaj na novice