Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 15. 9. 2022

SDH uspešno zaključil nakup 43,226 % lastniškega deleža kapitalske naložbe v družbi Sava, d. d.

Danes, dne 15. septembra 2022, se je uspešno zaključil postopek nakupa 12.571.257 delnic izdajatelja Sava, d. d., kar predstavlja 43,226 % lastniški delež. SDH je predkupno pravico za ta delež od družbe York Global Finance Offshore BDH (Luxembourg) uveljavil 28. februarja 2022.

Skladno s kupoprodajno pogodbo je po izpolnitvi odložnega pogoja predhodno pridobljene odločbe Agencije za varstvo konkurence o skladnosti transakcije s pravili konkurence nastopil zaključek transakcije, v okviru katerega je prišlo do prenosa kupnine za delnice na račun prodajalca in prenosa delnic na SDH.

SDH ima po zaključku transakcije 61,914 %, KAD pa 28,046 % lastniški delež v Savi, d. d. Skupni lastniški delež SDH in KAD v Savi, d. d. od sedaj naprej znaša 89,960 %.

 

Nazaj na novice