Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 8. 4. 2020

Odpoved prejemkov članov nadzornega sveta SDH in zunanje članice revizijske komisije in komisije za tveganja

Slovenski državni holding, d. d. je prejel vsa pisna soglasja članov nadzornega sveta ter zunanje članice revizijske komisije in komisije za tveganja nadzornega sveta SDH k odpovedi 30 % prejemkov za čas od vključno marca 2020 pa do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana. 

Priporočilo, ki ga je izdal SDH, tudi sami spoštujemo v celoti.

Nazaj na novice