Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 28. 10. 2019

SDH je na nadzorni svet družbe Petrol d. d. podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe

SDH kot aktivni upravljavec kapitalske naložbe v družbi Petrol d. d. je dne 28. 10. 2019 na nadzorni svet družbe Petrol d. d. podal prošnjo za pojasnilo o razlogih za predčasno prenehanje mandatov predsednika in članov uprave družbe Petrol d. d., saj je bil sporazumen razhod z upravo družbe nenaden. Družba Petrol d. d. je gospodarska družba, ki je posebnega pomena z vidika narodnogospodarskih in javnofinančnih učinkov, prav tako pa je za predmetna pojasnila SDH zaprosila Vlada Republike Slovenije. Obenem je SDH zaprosil nadzorni svet družbe Petrol d. d., da posreduje prošnjo za pojasnilo o okoliščinah sporazumnega predčasnega prenehanja mandatov tudi nekdanjemu predsedniku uprave in članoma uprave (g. Berločniku, g. Vodniku in g. Stebernaku).

Člani organov družb s kapitalsko naložbo države morajo pri svojem opravljanju funkcije ravnati izključno v interesu družb, v katerih imajo funkcijo. Vsi člani nadzornih svetov so glede sprejetih kadrovskih in ostalih odločitev neodvisni in morajo pri tem ravnati skrajno odgovorno in skrbno.

SDH pričakuje, da bo nadzorni svet družbe informacijo o navedeni zamenjavi uprave družbe Petrol d. d., ob upoštevanju določb Zakona o trgu finančnih instrumentov, ki se nanašajo na enakopravno obravnavo delničarjev, posredoval najkasneje do 30. 10. 2019.

SDH bo skladno s sklepom vlade pripravil poročilo in ga posredoval vladi v zahtevanem roku.

 

Nazaj na novice