Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Informacije s sej NS SDH 22. 11. 2018

Nadzorni svet SDH je imenoval dva nova člana uprave SDH

Nadzorni svet SDH je 13. septembra 2018 z namenom popolnitve uprave objavil mednarodni razpis za 2 člana uprave SDH. Kandidati so bili pozvani, da pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju vseh navedenih pogojev iz objavljenega razpisa, kratkim življenjepisom in opisom ključnih izzivov pri opravljanju funkcije, skladno z določbami ZSDH-1, najpozneje do 24. septembra 2018.

Na mednarodni razpis za člana uprave SDH se je prijavilo 38 kandidatov iz Slovenije. Nominacijska komisija je izvedla 7 sej, na katerih je proučila vse prejete prijave in v prvi ožji krog uvrstila 24 kandidatov, ki so izpolnjevali vse formalne pogoje.

Nominacijska komisija je po opravljenih razgovorih z 22 prijavljenimi kandidati v mesecu oktobru v nadaljnji ožji krog povabila 8 kandidatov. Po preveritvi vseh referenc kandidatov in ponovnega razgovora se je število kandidatov znižalo na 5, izmed katerih je nominacijska komisija podala predlog NS SDH za popolnitev uprave SDH.

NS SDH je predlog nominacijske komisije podprl in na današnji seji imenoval za člana uprave SDH Boštjana Kolerja za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata z dnem 1. 12. 2018, in Andreja Božiča za mandatno obdobje 4 let, s pričetkom mandata z dnem 21. 1. 2019. Skladno s Statutom SDH in ZSDH-1 bo mandat sodno imenovane članice uprave Vanesse Grmek prenehal z dnem 1. 12. 2018.

NS SDH je potrdil predlog Meril za merjenje uspešnosti poslovanja družb s kapitalsko naložbo države in predlog Meril za merjenje uspešnosti poslovanja SDH. NS SDH bo o potrjevanju Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb države za leto 2019 (LNU 2019) odločal na korespondenčni seji prihodnji teden ter ga nato skladno z ZSDH-1 poslal v soglasje Vladi RS. NS SDH se je na seji seznanil s Polletno informacijo o upravljanju kapitalskih naložb, simulacijo preliminirane napovedi ROE in dividend za LNU 2019 ter s predlaganimi izvedbenimi ukrepi Strategije turizma in Informacijo o družbi Sava d. d.

______________________________________

Predstavitev novih članov uprave

Andrej Božič (1960), univerzitetni diplomirani ekonomist, z opravljenim podiplomskim študijem Specializacija Marketing in finance – Cleveland State Univeristy, ZDA, ima bogate vodstvene izkušnje iz gospodarstva.

Pred imenovanjem za člana uprave SDH je bil sedemindvajset let na vodstvenih funkcijah generalnega direktorja družb tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Je strokovnjak z mednarodnimi izkušnjami. Če  omenimo le zadnje tri: kot generalni direktor je sedem let vodil Steklarno Hrastnik, pred tem je bil dve leti generalni direktor Mondi Frohnleiten Gmbh, Frohnleiten, Avstrija; del skupine Mondi ter tri leta generalni direktor Mondi Raubling GmbH, Raubling, Nemčija; del skupine Mondi.

Tekoče se sporazumeva v angleškem, nemškem in hrvaškem jeziku, pasivno v italijanskem jeziku. Dodatno se je usposabljal na Oxford Academy for Quantum Leadership Danah Zohar, Združeno Kraljestvo, Swedish Institute of Management Sitguna, Švedska, idr.

Andrej Božič je prejemnik mnogih nagrad. Med drugim je leta 2017 prejel nagrado GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, leta 2016 Priznanje Združenja manager: Manager leta 2016 in leta 2015 Evropsko poslovno nagrado (European Business Award – EBA), London.

V Združenju manager je član upravnega odbora, prav tako je član upravnega odbora tudi v Britansko slovenski gospodarski zbornici, katere je bil tudi predsednik ter je član in nekdanji predsednik Rotary International – RC Emona.

Funkcijo člana uprave bo nastopil 21. 1. 2019.

 

Boštjan Koler (1961) univerzitetni diplomirani pravnik.  

V svoji poslovni karieri je pridobil ogromno izkušenj v finančnem sektorju. V času vodenja in nadzora v bankah in podjetjih bančnih skupin je bil v začetnem obdobju sanacije Ljubljanske banke imenovan za svetovalca uprave NLB, nato za direktorja kreditiranja malega gospodarstva in direktorja projekta zavarovalnice za življenjska zavarovanja. Vodil je tudi prenovo procesov v poslovni mreži LB banke Zagreb.  

Kasneje je svojo poslovno pot nadaljeval v banki SKB, kjer je bil izvršni direktor poslovne mreže in po vključitvi banke v Societe Generale Group direktor podjetja, ki je v tem obdobju izvajalo procesiranje kartičnega poslovanja v Sloveniji in Srbiji. Bil je tudi član upravnega odbora Tehnološkega parka Ljubljana. V letu 2002 je bil povabljen v prenovljeno upravo SIB banke, kjer je bil odgovoren za poslovanje s komitenti, pravno in kadrovsko ter področje informacijske tehnologije. 

Od leta 2004 dalje je preko 10 let deloval kot član in predsednik uprav podjetij v Skupini NLB v Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter Črni Gori. V tem obdobju je vodil nadzorne organe hčerinskih družb Skupine NLB v Sloveniji in na Balkanu.  

Deloval je tudi kot mentor, predavatelj in član izpitnih komisij Izobraževalnega centra Združenja bank Slovenije.  

Funkcijo člana uprave bo nastopil 1. 12. 2018.

Nazaj na novice