Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 9. 6. 2022

2/2022: Strateško ocenjevanje in nadzor kulture: od želenega do živetega

Datum izobraževanja: 9. junij 2022, ob 14.00h do 16.30h
Lokacija: Dogodek v živo, dvorana Plečnik, Four Points by Sheraton Ljubljana Hotel Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana

 

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) vas vljudno vabi, da se udeležite izobraževalnega srečanja (delavnice) z naslovom Strateško ocenjevanje in nadzor kulture: od želenega do živetega, ki bo organizirano v četrtek, dne 9. junija 2022, od 14h – 16.30, v živo, v dvorani Plečnik, hotela Four Points by Sheraton Ljubljana (Hotel Mons).

SDH je v začetku februarja 2022 izdal priročnik za nadzorne svete z naslovom Upravljanje korporativne kulture. Nadzorne svete je želel opremiti s ključnimi usmeritvami, vprašanji in orodji za njihovo delovanje z vidika upravljanja korporativnih kultur.  Primarno vlogo pri grajenju in vodenju korporativne kulture ima sicer najvišje vodstvo družbe, vendar pa mora UO/NS nadzorovati, kako jo opredeljuje, usklajuje (glede na poslanstvo in strategijo), vključuje in poroča o kulturi. 

S strateškega vidika ocenjevanja in razvoja organizacijske kulture se vse prepogosto zadovoljimo z definicijo želenih vrednot, ki naj tvorijo našo idealno organizacijsko kulturo. Srž kulture pa se skriva in odkriva v vsakodnevnih vedenjih, skozi katera se izražajo želene vrednote v živeti organizacijski realnosti. 

Delavnica bo udeležence popeljala skozi učinkovito metodo kvalitativnega mapiranja organizacijske kulture. Udeleženci bodo na lastni izkušnji spoznali način vpogleda v kulturo, ki presega in dopolnjuje klasične anketne vprašalnike. S tem pa ponuja tako nadzornikom, kot tudi poslovodstvom koristne podlage za nadzor in razvoj korporativne kulture kot ključnega strateškega gradnika poslovne uspešnosti in nove vrednosti.

Za izvedbo dogodka smo povabili uglednega slovenskega strokovnjaka, rednega profesorja za področje managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridruženega rednega profesorja vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School, prof. dr. Miho Škerlavaja, ki bo celotno delavnico tudi vodil. 

Predviden program dogodka:

14.00 – 15.30    Kako strateško mapirati oganizacijsko kulturo?

  • Razumeti kulturo: od ledene gore do čebule
  • Zakaj nam bi bilo mar?
  • Od vrednot do vedenj

             
15.30 – 15.45    Odmor

15.45 – 16.30    Kakšno kulturo si želimo, kakšno kulturo imamo?

  • Katerim vrednotam naj sledimo?
  • Kako živeti vednote skozi vedenja?

16.30            Zaključek dogodka

Kratka predstavitev predavatelja:

Prof. dr. Miha Škerlavaj je prodekan za raziskovalno delo in doktorski študij ter redni profesor za področje managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani in pridruženi redni profesor vodenja in organizacijskega vedenja na BI Norwegian Business School. Je cenjeni predavatelj, moderator delavnic in nagrajeni raziskovalec z objavami v prestižnih mednarodnih znanstvenih revijah kot so Academy of Management Journal, Harvard Business Review, Journal of Organizational Behavior, Leadership Quarterly in Human Resource Management. Objavil in uredil je tudi knjigi Post-heroic leadership in Capitalizing on creativity: Fostering the implementation of creative ideas at work ter študijo primera o Outfit7 pri INSEAD  Publishing. Njegove raziskave so požele zanimanje vodilnih svetovnih medijev kot je npr. The New York Times. Ima obsežne mednarodne praktične izkušnje preko delavnic, usposabljanj in svetovanj strankam v Skandinaviji, Srednji in Vzhodni Evropi, ter na Kitajskem. Redno predava, svetuje in moderira delavnice s praktiki na temo vodenja sprememb in inovacij, organizacijskega razvoja in sprememb, razvoja vodij, ravnanja z ljudmi pri delu, ustvarjalnosti in inovativnosti. Ima obsežne praktične izkušnje preko sodelovanja na delavnicah, usposabljanjih in svetovalnih projektih.

Izobraževalno srečanje je brezplačno in bo potekalo v organizaciji SDH in Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Potekalo bo v slovenskem jeziku. Priporočamo ga vsem članom nadzornih svetov, članom komisij nadzornega sveta, članom uprav in odgovornim menedžerjem za korporativno kulturo.
 

 

Nazaj na vsa izobraževanja