Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 15. 6. 2022

3/2022: Ogljični odtis in začetek poti do ogljično nevtralnega podjetja

Datum izobraževanja: 15. junij 2022, ob 14.00h do 16.00h
Lokacija: v živo, dvorana Plečnik, Four Points by Sheraton Ljubljana Hotel Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) vas vljudno vabi, da se udeležite izobraževalnega srečanja z naslovom Ogljični odtis in začetek poti do ogljično nevtralnega podjetja, ki bo organizirano v sredo, dne 15. junija 2022, od 14h – 16.00, v živo, v dvorani Plečnik hotela Four Points by Sheraton Ljubljana (Mons).

Emisije toplogrednih plinov so glavno gonilo naraščajočih globalnih klimatskih sprememb in so zato v prioritetnem fokusu politik, regulative, poslovnih modelov in tehnoloških odzivov za omejevanje podnebnih sprememb. SDH je zato v Letnem načrtu upravljanja za leto 2022 (LNU) opredelil izbrane trajnostne kazalnike, katerim bo posvetil svojo upravljavsko prioriteto. Med temi so tudi izmere emisij toplogrednih plinov obsega 1 in 2 GHG protokola z določitvijo ciljev (2025, 2030 in ambicije 2050) ter pripravo načrtov razogljičenja. Z določitvijo ciljev se zagotovita usmeritev in struktura okoljske strategije. Ta ključni kazalnik uspešnosti pomaga razumeti zaveze podjetja k zmanjšanju emisij ter kaže, ali ima podjetje cilj, v smeri katerega usklajuje in usmerja svoja prizadevanja v zvezi z emisijami.

S temi pričakovanji in ostalimi priporočili želi SDH posredno v okviru svojih upravljavskih upravičenj spodbuditi družbe s kapitalsko naložbo države, da pripravijo dolgoročen načrt, kako bodo poslovni modeli združljivi s podnebno nevtralnim gospodarstvom in kako bo načrt vključen v dolgoročno strategijo. 

Za potrebe prehoda v podnebno nevtralno podjetje je pomembno, da se tudi člani nadzornih svetov in komisij nadzornih svetov seznanijo z najpomembnejšimi vidiki tega prehoda. V drugem sklopu izobraževalnega srečanja, ki bo predvidoma organizirano konec avgusta oz. začetek septembra, bomo celovito predstavili strategije razogljičenja in nekaj mednarodnih primerov.

Izobraževalno srečanje, ki ga bo vodil mag. Tomaž Fatur iz Centra za energetsko učinkovitost, Inštituta Jožef Stefan, vsebuje sledeče teme:

  • izhodišča zelenega prehoda na ravni EU in nacionalni ravni, 
  • pomen prehoda v podnebno nevtralno družbo, 
  • izpostavljenost podjetij v zvezi s prehodom v podnebno nevtralno družbo, 
  • metrika prehoda v nizkoogljično družbo, 
  • ogljični odtis, predstavitev izračuna po GHG protokolu, 
  • vplivni parametri na izračun ogljičnega odtisa, 
  • priprava strategij prehoda v podnebno nevtralno družbo/načrta razogljičenja za srednje in dolgoročno obdobje (2025, 2030 in 2050). 

Predviden program dogodka:

14.00 – 15.15    Predavanje: mag. Tomaž Fatur
15.15 – 16.00    Pogovor s strokovnjaki dveh družb portfelja SDH
                          Slavko Kanalec, izvršni direktor za proizvodnjo, tehnologijo in investicije, Skupina SIJ, d. d.
                          Boštjan Pavlič, vodja področja varovanja zdravja in ekologije, Luka Koper, d. d.

Kratka predstavitev predavatelja:

Mag. Tomaž Fatur je strokovnjak na področju energetike, dolgoročnih energetskih in podnebnih strategij, učinkovite rabe energije, emisij toplogrednih plinov, ogljičnega odtisa, energetskega menedžmenta, informacijskih tehnologij in digitalizacije ter drugega poslovnega svetovanja. Pri svojem delu se ukvarja s področjem učinkovite rabe energije v industriji, stavbah in na železnicah, z uvajanjem sistemov za upravljanje z energijo ISO 50001, s fleksibilnostjo odjema električne energije ter drugimi temami, povezanimi z razvojem in uvajanjem informacijskih rešitev za zajem, spremljanje, optimizacijo in znižanje stroškov rabe energije, v zadnjem letu pa ponovno z dolgoročnimi strateškimi energetskimi in podnebnimi nacionalnimi dokumenti. Je vodilni presojevalec poročil o emisijah toplogrednih plinov in standarda ISO 50001, predavatelj na izobraževanju European Energy Manager EUREM in izobraževanju za upravljalce energetskih naprav (ICES) ter ekspertni ocenjevalec (Evaluation Expert) pri Evropski komisiji za programe EU Innovation Fund (Large and Small Projects) in EU Horizon.

Izobraževalno srečanje je brezplačno in bo potekalo v organizaciji SDH in ob sodelovanju Inštituta Jožef Stefan. Priporočamo ga vsem članom nadzornih svetov, članom revizijskih komisij, komisij za strategijo in komisij za tveganja nadzornega sveta ter odgovornim menedžerjem za trajnostno poslovanje.
 
Rok za prijave je do 10. junija 2022.
 

Nazaj na vsa izobraževanja