Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 3. 2. 2015

Žito: SDH prejel zavezujoče ponudbe

Dne 30. 1. 2015 se je iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb za nakup 183.386 delnic družbe Žito, ki predstavljajo 51,55 % delež osnovnega kapitala družbe Žito, d. d., in so v imetništvu konzorcija prodajalcev, ki ga sestavljajo: Modra zavarovalnica, d. d., Slovenski državni holding, d. d., KD Kapital, d. o. o., KD Skladi d. o. o., Adriatic Slovenica, d. d. in NLB Skladi d. o. o.

Slovenski državni holding, d. d., v imenu konzorcija prodajalcev sporoča, da smo prejeli več zavezujočih ponudb. Vsebina ponudb je poslovna skrivnost in jih konzorcij prodajalcev ne more komentirati, saj bi lahko kakršnokoli razkrivanje podatkov v tej fazi prodajnega procesa negativno vplivalo na uspešnost prodajnega postopka.

 

Prodajni postopek se nadaljuje v skladu s sprejeto časovnico.

Nazaj na novice