Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 16. 6. 2016

Odziv SDH na SEOnet objavo Luke Koper, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je bil preko SEOnet objave Luke Koper, d. d. obveščen, da je pri analizi družbe Luke Koper, ki je bila objavljena na spletni strani Luke Koper prišlo do uporabe nekaterih napačnih podatkov družbe. Spletno stran Luke Koper in vse objavljene dokumente SDH razume kot verodostojen vir informacij, na podlagi katerih je mogoče analizirati poslovanje družbe in oblikovati lastne zaključke. SDH je predpostavljal, da gre za podatke iz dokumenta Strateški poslovni načrt družbe in skupine 2016 – 2020. Tak zaključek je bil naveden tudi v izjavi za medije.

 

SDH razpolaga zgolj s povzetkom Strateškega poslovnega načrta družbe in skupine 2016 – 2020, ki je bil objavljen na SEOnetu in na spletni strani družbe Luka Koper, kot ostali delničarji pa je bil seznanjen tudi s predstavitvijo tega povzetka na lanski skupščini delničarjev družbe. SDH ne razpolaga z nobenim tovrstnim dokumentom, ki bi nosil oznako strogo zaupno.

 

SDH meni, da je družba Luka Koper, d. d. kot javna delniška družba Prve kotacije dolžna ves čas skrbeti, da na svoji spletni strani zagotavlja verodostojne informacije. Za podatke, objavljene na spletni strani, ki jo ureja družba sama, tako SDH ni vedel in niti ni mogel vedeti, da bi bili lahko napačni. V primeru nepravilnih informacij pa se je skladno s Priporočili Ljubljanske borze javnim družbam za obveščanje dolžna sproti in ne z zamikom dveh dni odzivati s pojasnili (članek siol.net je bil objavljen dne 14. 6. 2016).

 

Na podlagi navedenega SDH ugotavlja, da navedba Luke Koper ne ustreza pojmu tržne manipulacije, kot ga definira Zakon o trgu finančnih inštrumentov (ZTFI), prav tako pa ne gre za zlorabo notranjih informacij, kot jih opredeljuje ZTFI.

Nazaj na novice