Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Obvestila za družbe 1. 3. 2016

Zunanji člani revizijskih komisij

Slovenski državni holding, d. d., je dne 25. 11. 2015 vsem družbam s kapitalsko naložbo države posredoval pojasnilo in pričakovanja v povezavi z imenovanjem zunanjih članov revizijskih komisij.

 

V njem smo se glede vprašanja primernosti zunanjih članov revizijskih komisij sklicevali na Priporočila za revizijske komisije, pripravljena s strani Združenja nadzornikov Slovenije, in na priporočilo Slovenskega inštituta za revizijo. Iz teh dveh dokumentov izhaja, da so bila do nedavnega stališča obeh organizacij v tej zvezi enotna. Po javnem odzivu Združenja nadzornikov Slovenije na naš zgoraj omenjen dopis je postalo jasno, da je slednja svoje stališče v tej zvezi nekoliko spremenila, kar naj bi se v bodoče odrazilo v spremenjenih Priporočilih za revizijske komisije. Naknadno je imel SDH, d. d., dodatne konzultacije z obema omenjenima organizacijama, pri čemer je bilo ugotovljeno, da Slovenski inštitut za revizijo svoje stališče ne spreminja. 

 

Glede na to, da se SDH, d. d., v Kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države (tudi) v delu, ki se nanaša na primernost zunanjih članov revizijskih komisij sklicuje na Priporočila za revizijske komisije, bo tudi v prihodnje SDH, d. d., zagovarjal rešitev, ki bo vključena v navedena priporočila. Ker je v tem času v pripravi prenova Priporočil za revizijske komisije in ker obstaja možnost, da se bo spremenilo obravnavano priporočilo, SDH, d. d., meni, naj se družbe v času do sprejema noveliranih Priporočil za revizijske komisije vzdržijo najemanja aktivnih revizorjev za zunanje člane revizijskih komisij, tiste, ki jih že imajo, pa ne bodo ravnale neustrezno, če še naprej ohranijo poslovno razmerje z le-temi.

Nazaj na novice