Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
31.8.2015

Casino Bled, d. d.

Poročilo o skupščini družbe Casino Bled, d. d. z dne 27. 8. 2015

Več...
 
Skupščine družb
31.8.2015

Paloma, d. d.

Poročilo o skupščini družbe Paloma, d. d. z dne 26. 8. 2015

Več...
Skupščine družb
31.8.2015

VGP Novo mesto, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe VGP Novo mesto, d. d. z dne 27. 8. 2015

Več...
Sporočila za javnost
31.8.2015

Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2015

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., in 112. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov Slovenski državni holding, d. d., v priponki objavlja nerevidirano nekonsolidirano in konsolidirano polletno poročilo za obdobje januar – junij 2015.

Več...
 
Skupščine družb
28.8.2015

Pomurske mlekarne, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Pomurske Mlekarne, d. d., Murska Sobota z dne 25. 8. 2015

Več...
Skupščine družb
28.8.2015

HIT, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe HIT, d. d., Nova Gorica z dne 24. 8. 2015

Več...
Skupščine družb
28.8.2015

Studentenheim Korotan, GmbH

Poročilo o sklepu ustanovitelju družbe Studentenheim Korotan, GmbH, z dne 24. 8. 2015

Več...
 
 
 
HITRE POVEZAVE
 
Seznam naložb v upravljanju
Prodaja naložb
Priporočila družbam
Kodeks upravljanja
Prijave kandidatov za NS
Obveznica SOS2E
KOLEDAR SKUPŠČIN

 

9. izobraževanje: Uspešno in učinkovito upravljanje tveganj, vkjučno s tveganji prevar

 

  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 

  ANONIMNA PRIJAVA