Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
25.8.2017

Odziv Slovenskega državnega holdinga glede interpretacij študije priznane mednarodne svetovalne družbe McKinsey & Company s strani uprave Luke Koper

Dne 28. julija 2017 je potekal periodični sestanek z upravo in nadzornim svetom Luke Koper, d. d., kjer je bila študija McKinsey & Company predstavljena in kjer je bilo dogovorjeno, da bo nadaljnja obravnava potekala na eni od prihodnjih sej NS, kjer bodo zavzeli skupno stališče. NS Luke Koper, d. d. se do študije uradno očitno še ni opredelil, saj je še ni obravnaval, pri čemer je uprava družbe Luke Koper, d. d. dne 23. 8. 2017 na SEOnetu Ljubljanske borze pohitela z objavo komentarjev v obliki odgovora Kristjanu Verbiču iz VZMD z dne 22. 8. 2017.

Več...
 
Informacije s sej NS SDH
15.9.2017

Informacija s seje NS SDH z dne 14. 9. 2017

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), se je dne 14. 9. 2017 sestal na redni seji, kjer je, med drugim, obravnaval tudi Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 6. do 31. 8. 2017 in Polletno poročilo SDH in Skupine SDH za leto 2017.

Več...
Zaposlitve
12.9.2017

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto POSLOVNEGA SEKRETARJA (m/ž)

Uprava SDH objavlja javni razpis za delovno mesto poslovnega sekretarja, s katerim vabi k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje za razpisano delovno mesto.

Več...
Skupščine družb
8.9.2017

NLB, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe NLB, d. d., z dne 8. 9. 2017

Več...
 
Skupščine družb
7.9.2017

Perutnina Ptuj, d. d.

Razkritje SDH o neudeležbi na skupščini družbe Perutnina Ptuj, d. d.

Več...
Skupščine družb
7.9.2017

VGP Kranj, d. d.

Poročilo o poteku skupščine VGP Kranj, d. d., z dne 4. 9. 2017

Več...
Skupščine družb
5.9.2017

DRI, upravljanje investicij, družba za razvoj infrastrukture, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja DRI, d. o. o., z dne 4. 9. 2017

Več...