Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
12.7.2017

Odziv Slovenskega državnega holdinga na različna pisanja in izjave deležnikov Luke Koper, d. d.

Dne 11. julija 2017 je Slovenski državni holding, d. d. (SDH) v medijih zasledil izjave predstavnikov Sindikata žerjavistov pomorskih dejavnosti, dne 7. julija 2017 pa je SDH prejel nepodpisano pismo Sveta delavcev Luke Koper, d. d. naslovljeno na predsednico uprave SDH, Lidijo Glavina.

Več...
 
Skupščine družb
21.7.2017

VGP Novo mesto, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe VGP Novo mesto, d. d. z dne 20. 7. 2017

Več...
Skupščine družb
18.7.2017

Rudnik Žirovski vrh, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja družbe RŽV, d. o. o. z dne 17. 7. 2017

Več...
Skupščine družb
18.7.2017

EGS-RI, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja družbe EGS-RI, d. o. o., z dne 17. 7. 2017

Več...
 
Skupščine družb
18.7.2017

Pošta Slovenije, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja družbe Pošta Slovenije, d. o. o., z dne 17. 7. 2017

Več...
Skupščine družb
18.7.2017

D.S.U., d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja družbe D.S.U., d. o. o., z dne 11. 7. 2017

Več...
Skupščine družb
18.7.2017

RTH, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja družbe RTH, d. o. o. z dne 17. 7. 2017

Več...