Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
15.5.2017

SDH in NLB objavljata namero za uvrstitev delnic NLB po metodi prve javne ponudbe delnic na borzo

Republika Slovenija, ki jo v skladu z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu zastopa Slovenski državni holding, d.d. (SDH) in Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (NLB) objavljata namero za uvrstitev delnic NLB po metodi prve javne ponudbe delnic na borzo (objava).

Več...
 
Sporočila za javnost
26.5.2017

Spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj SDH

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), je dne 24. 5. 2017 sprejel spremembe in dopolnitve Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, d. d.

Več...
Sporočila za javnost
26.5.2017

Spremembe in dopolnitve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH), je dne 24. 5. 2017 sprejel spremembe in dopolnitve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države.

Več...
Skupščine družb
23.5.2017

Pozavarovalnica Sava, d.d.

Poročilo o poteku skupščine Pozavarovalnica Sava, d. d. z dne 19. 5. 2017

Več...
 
Skupščine družb
22.5.2017

Abanka, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Abanka, d. d., z dne 18. 5. 2017

Več...
Zaposlitve
22.5.2017

Slovenski državni holding, d. d., objavlja prosto delovno mesto strokovni sodelavec v Oddelku za finančno upravljanje SDH (m/ž)

Uprava SDH objavlja javni razpis za delovno mesto strokovni sodelavec v Oddelku za finančno upravljanje SDH, s katerim poziva k prijavi kandidate, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje za razpisano delovno mesto.

Več...
Sporočila za javnost
18.5.2017

Prodaja Cimosa uspešno zaključena, Družba TCH postala nova lastnica Cimosa

Koper, 18. maj 2017 - Danes se je končal postopek prodaje slovenskega proizvajalca avtomobilskih delov Cimos družbi TCH, ki je del italijanskega poslovnega sistema Palladio Holding Group. Posel je uspešno zaključen ob izpolnitvi vseh pogojev, zapisanih v Kupoprodajni pogodbi, ki je bila med prodajalci in kupcem podpisana 14. oktobra 2016. Kupnina v višini 100 000 evrov je bila plačana prodajalcem. Izveden je bil tudi prenos delnic in vpis lastniških deležev. TCH je za potrebe dokapitalizacije Cimosa na fiduciarni račun že nakazal 18,3 mio EUR svežega kapitala, ki bo delno namenjen obratnemu kapitalu za posodobitev proizvodnje in izboljšanje poslovanja ter upravljanja družbe, delno pa poplačilu bilateralnih bank. Pretežni del preostanka obveznosti do bilateralnih bank pa bo kupec predvidoma poplačal do konca maja, ko bo Cimosu zagotovil svežo likvidnost v višini 15 milijonov EUR.

Več...