Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
12.5.2016

SDH začenja priprave na prvo javno ponudbo delnic NLB, d. d. (IPO)

Ljubljana, 12. maj 2016 - SDH je s strani finančnega svetovalca Deutsche Bank (DB) že prejel študijo izvedljivosti v zvezi s postopkom privatizacije NLB. Na podlagi ugotovitev študije in odziva izbranih institucionalnih investitorjev, s katerimi so bila organizirana srečanja, je bila metoda prve javne ponudbe delnic (IPO) ocenjena kot najprimernejša metoda za postopek prodaje delnic NLB.

Več...
 
Skupščine družb
26.5.2016

Gorenjska banka, d. d.

Poročilo o poteku skupščine Gorenjske banke, d. d. z dne 23. 5. 2016

Več...
Informacije s sej NS SDH
26.5.2016

Informacija s seje NS SDH z dne 25. 5. 2016

Dne 25. 5. 2016 se je na redni seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), in se med drugim seznanil z informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in Slovenskega državnega holdinga, d. d., na dan 30. 4. 2016....

Več...
Skupščine družb
20.5.2016

SIJ - Slovenska industrija jekla d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe SIJ - Slovenska industrija jekla d. d., z dne 19. 5. 2016

Več...
 
Sporočila za javnost
19.5.2016

Informacija o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe in skupine Slovenski državni holding za leto 2015 s strani nadzornega sveta

Na podlagi določb 111. člena Zakona o trgu finančnih inštrumentov sporočamo, da je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., ...

Več...
Izobraževanje za družbe
19.5.2016

Vabilo na izobraževalno srečanje 9/2016

Datum izvedbe: četrtek, 26. maj 2016, od 14. do 16. ure (nadaljujemo po izobraževalnem srečanju 8/2016, na katerega se je potrebno prijaviti ločeno - vmes bo kratek odmor). Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

Več...
Izobraževanje za družbe
19.5.2016

Vabilo na izobraževalno srečanje 8/2016

Datum izvedbe: četrtek, 26. maj 2016, od 12. do 14. ure (po krajšem odmoru bomo, od 14. do 16. ure, nadaljevali z izobraževalnim srečanjem 9/2016, na katerega se je potrebno ločeno prijaviti); Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11).

Več...