Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
27.11.2015

Slovenski državni holding, d. d., podpira predlagano dokapitalizacijo družbe Paloma, d. d., v višini 15 mio EUR

Ljubljana, 27. november 2015 – Slovenski državni holding, d. d. podpira predlagano dokapitalizacijo družbe Paloma, d. d., v višini 15 mio EUR, po ceni 3,3 evra na delnico, s strani Abris Capital Partners (preko PPRS Holdings Limited). ...

Več...
 
Sporočila za javnost
27.11.2015

Sklenitev Sporazuma z izbranim investitorjem (»Investment agreement«) v postopku dokapitalizacije družbe Paloma, d.d., ki ga je vodila uprava družbe Paloma, d.d.

Slovenski državni holding, d.d., je dne 27. 11. 2015 z družbo PPRS Holdings Limited (družba je v 100 % lasti skladov Abris Capital Partners Limited) sklenil Sporazum,

Več...
Skupščine družb
27.11.2015

DARS, d. d.

Poročilo o poteku skupščine DARS, d. d., z dne 24. 11. 2015

Več...
Sporočila za javnost
26.11.2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 25. 11. 2015

Dne 25. 11. 2015 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (NS SDH) in obravnaval osnutek načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2016....

Več...
 
Javna naročila
24.11.2015

Zavarovanje odgovornosti Slovenskega državnega holdinga, d.d., uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih Slovenskega državnega holdinga, d.d.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju tudi družba, naročnik oz. sklenitelj zavarovanja), Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, vabi ponudnike, da predložijo svoje pisne ponudbe v skladu s to razpisno dokumentacijo za zavarovanje odgovornosti Slovenskega državnega holdinga, d.d., uprave, nadzornega sveta in ostalih zaposlenih Slovenskega državnega holdinga, d.d..

Več...
Sporočila za javnost
24.11.2015

Podpisana pogodba o prodaji 100 % deleža v družbi Adria Airways Tehnika, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (v nadaljevanju: SDH) in Aerodrom Ljubljana, d. o. o., sta danes sklenila pogodbo o prodaji delnic (v nadaljevanju: SPA) družbe Adria Airways Tehnika, d. d., ...

Več...
Skupščine družb
20.11.2015

Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.

Poročilo o sklepu ustanovitelja HSE, d. o. o., z dne 18. 11. 2015

Več...