Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 

Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 
 
 
 
10.10.2014

SDH in RS sta danes prejela kupnino za njuna deleža v družbi Aerodrom Ljubljana, d. d.

Slovenski državni holding, d. d., in Republika Slovenija sta dne 10. 10. 2014, kot dva izmed prodajalcev po pogodbi o prodaji delnic družbe Aerodrom Ljubljana, d. d., ki je bila 5. 9. 2014 sklenjena s kupcem ...

Več...
 
Skupščine družb
13.10.2014

Pošta Slovenije, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine / sklepih ustanovitelja Pošta Slovenija, d. o. o., z dne 29. 9. 2014

Več...
Sporočila za javnost
9.10.2014

Nova KBM: SDH prejel več zavezujočih ponudb

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) je prejel več zavezujočih ponudb za nakup 100% deleža v družbi Nova KBM.

Več...
Sporočila za javnost
8.10.2014

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 8. 10. 2014

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) se je na današnji seji seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju ...

Več...
 
Skupščine družb
7.10.2014

ABANKA VIPA, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe ABANKA VIPA, d. d., z dne 3. 10. 2014

Več...
Skupščine družb
7.10.2014

GEN ENERGIJA, d. o. o.

Poročilo o sklepu ustanovitelja Gen energija, d. o. o. z dne 30. 9. 2014

Več...
Skupščine družb
7.10.2014

Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.

Poročilo o sklepu ustanovitelja HSE, d. o. o., z dne 30. 9. 2014

Več...