Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
20.10.2016

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., objavlja mednarodni razpis

Slovenski državni holding, d. d. (SDH), je družba v 100 % lasti Republike Slovenije (RS). Njene glavne naloge so upravljanje kapitalskih naložb RS in SDH, vodenje postopkov prodaj kapitalskih naložb v posredni in neposredni lasti RS, sodelovanje v postopkih denacionalizacije in poravnavanje obveznosti po Zakonu o denacionalizaciji in drugih zakonih.

Več...
 
Skupščine družb
7.12.2016

Varnost sistemi, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine družbe Varnost sistemi, d. o. o., z dne 20. 10. 2016

Več...
Skupščine družb
7.12.2016

Lipica Turizem, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja družbe Lipica turizem, gostinstvo in turizem, d. o. o., z dne 5. 12. 2016

Več...
Sporočila za javnost
24.11.2016

Razveljavitev delnic izdajatelja Sava, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding, d.d., naslednje sporočilo: Dne 21. 11. 2016 je bilo na AJPES objavljeno, ....

Več...
 
Informacije s sej NS SDH
24.11.2016

Informacija s seje NS SDH z dne 23. 11. 2016

Dne 23. novembra 2016 se je sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ...

Več...
Skupščine družb
22.11.2016

PS za avto, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine družbe PS za avto, d. o. o., z dne 18. 11. 2016

Več...
Javno zbiranje ponudb
18.11.2016

Objava oglasa za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev

Slovenski državni holding, d. d., in Kapitalska družba, d. d., objavljata oglas za javno zbiranje ponudb za nakup delnic in poslovnih deležev.

Več...