Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 

Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 
 
 
 
20.3.2015

Adria Airways: Podpis Mandatne pogodbe s finančnim svetovalcem pri prodaji 91,58% deleža v družbi Adria Airways, d. d.

Slovenski državni holding, d. d., (v nadaljevanju: SDH) je skupaj z Družbo za upravljanje terjatev bank, d. d., dne 19. 3. 2015 s finančnim svetovalcem ...

Več...
 
Sporočila za javnost
31.3.2015

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2014

Slovenski državni holding, d. d., Ljubljana, objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze za obdobje januar - december 2014.

Več...
Sporočila za javnost
30.3.2015

Izobraževalno srečanje 4/2015: Pasti v računovodskih izkazih in kako se jim nadzorniki lahko izognejo

Naslov predavanj: Pasti v računovodskih izkazih in kako se jim nadzorniki lahko izognejo; Datum izvedbe: *ponedeljek, 13. april 2015, ob 14. uri; Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju, parkiranje: garaža Smelt)

Več...
Sporočila za javnost
24.3.2015

Informacija z 2. seje ESSO

Ekonomsko socialni strokovni odbor (ESSO) je na svoji drugi seji obravnaval dokument Relevantne določbe Socialnega sporazuma za obdobje 2015-2016 ...

Več...
 
Sporočila za javnost
24.3.2015

Obvestilo o sklenitvi pogodbe o pripojitvi družbe PDP, d. d.

Slovenski državni holding, d.d., kot prevzemna družba, je dne 23.3.2015 z družbo PDP, Posebna družba za podjetniško svetovanje, d.d., kot prevzeto družbo ...

Več...
Skupščine družb
23.3.2015

Energetika Črnomelj, d. o. o.

Poročilo o skupščini Energetika Črnomelj, d. o. o., z dne 17. 3. 2014

Več...
Sporočila za javnost
18.3.2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 18. 3. 2015

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) se je na današnji seji seznanil z Informacijo o stanju in pomembnejših aktivnostih pri upravljanju kapitalskih naložb RS in SDH na dan 28. 2. 2015 in s pregledom skupščin na dan 6.3.2015 ter ...

Več...
 
 
 
HITRE POVEZAVE
 
Seznam naložb v upravljanju
Prodaja naložb
Priporočila družbam
Kodeks upravljanja
Prijave kandidatov za NS
Obveznica SOS2E
KOLEDAR SKUPŠČIN

 

4. izobraževanje: Pasti v računovodskih izkazih in kako se jim nadzorniki lahko izognejo 

  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 

  ANONIMNA PRIJAVA