Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
4.8.2016

Dopolnitev nadzornega sveta NLB, d. d., s štirimi novimi člani

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) je na 27. skupščini delničarjev Nove Ljubljanske banke, d. d., (NLB) ki je potekala 4. 8. 2016, skladno s svojimi pristojnostmi, določenimi v Zakonu o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) ...

Več...
 
Skupščine družb
31.8.2016

Pošta Slovenija, d. o. o.

Sklep ustanovitelja družbe Pošta Slovenija, d. o. o., z dne 29.8.2016

Več...
Skupščine družb
31.8.2016

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI, d. d.

Poročilo o poteku skupščine DARS, d. d., z dne 29. 8. 2016

Več...
Skupščine družb
30.8.2016

VGP Kranj, d. d.

Poročilo o poteku skupščine VGP Kranj, d. d., z dne 25. 8. 2016

Več...
 
Skupščine družb
30.8.2016

Elektro Primorska, d. d.

Poročilo o poteku skupščine Elektro Primorska, d. d. z dne 26. 8. 2016

Več...
Skupščine družb
30.8.2016

MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, d. d.

Poročilo o skupščini družbe MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, d. d. z dne 25. 8. 2016

Več...
Skupščine družb
26.8.2016

Casino Bled, d.d.

Poročilo o skupščini družbe Casino Bled, d. d. z dne 24. 8. 2016

Več...
 
 
 
HITRE POVEZAVE
 
Seznam naložb v upravljanju
Prodaja naložb
Priporočila družbam
Kodeks upravljanja
Prijave kandidatov za NS
Strategija upravljanja kapitalskih naložb države
KOLEDAR SKUPŠČIN

 

 

11/2016: Nadzor uresničevanja poslovnih strategij v državnih podjetjih

  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 

  ANONIMNA PRIJAVA