Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
4.8.2015

Telekom: Postopek prodaje družbe Telekoma Slovenije, d. d., se je zaključil

Slovenski državni holding, d. d., (SDH) je včeraj prejel sporočilo Cinvena, edinega ponudnika za nakup 72,75-odsotnega deleža Telekoma Slovenije, da ne želi nadaljevati pogajanj za zaključek prodajnega postopka družbe Telekom Slovenije, d. d.

Več...
 
Sporočila za javnost
30.7.2015

Podpis prodajne pogodbe med prodajalci in družbama Merrill Lynch International in Wiltan Enterprises Limited o prodaji 100 % deleža v družbi Elan, d. o. o.

Slovenski državni holding, d.d. (SDH) je skupaj z ostalimi člani prodajnega konzorcija Triglav Naložbe, d. d., D.S.U., d. o. o., in Modra zavarovalnica, d. d., ...

Več...
Sporočila za javnost
30.7.2015

Sklenitev Pogodbe o prodaji in prenosu poslovnih deležev v družbi ELAN, proizvodnja športnih izdelkov, d. o. o.

Slovenski državni holding, d. d., je dne 30. 7. 2015 kot eden izmed prodajalcev z družbama Merrill Lynch International in Wiltan ...

Več...
Informacije s sej NS SDH
29.7.2015

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 29. 7. 2015

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (v nadaljevanju NS SDH) je na današnji seji sprejel sklep o pogojnem soglasju k prodaji poslovnega deleža SDH v družbi Elan, d. o. o., ...

Več...
 
Sporočila za javnost
29.7.2015

Nadzorni svet SDH dal soglasje k prodaji poslovnega deleža SDH v družbi Elan

Nadzorni svet SDH (NS SDH) je na današnji seji dal soglasje k prodaji poslovnega deleža Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH) v družbi Elan, proizvodnja športnih izdelkov, d.o.o. (ELAN).

Več...
Skupščine družb
29.7.2015

Elan, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine družbe Elan, d. o. o., z dne 28. 7. 2015

Več...
Skupščine družb
29.7.2015

Elan, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine družbe Elan, d. o. o., z dne 17. 7. 2015

Več...