Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 

Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 
 
 
 
12.12.2014

Prodajni postopek Cinkarne Celje, d. d., prehaja v drugo fazo

V postopku prodaje Cinkarne Celje, d .d., so bili na podlagi prejetih nezavezujočih ponudb nekateri investitorji povabljeni v drugo fazo prodajnega postopka. Koordinatorja prodajnega postopka družbe Cinkarna Celje, d. d., sta Modra Zavarovalnica in KD Skladi.

Več...
 
Skupščine družb
18.12.2014

Elektro Maribor, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Elektro Maribor, d. d. z dne 12. 12. 2014

Več...
Sporočila za javnost
11.12.2014

Sklep skupščine Slovenskega državnega holdinga, d. d., z dne 8.12.2014

Dne 8.12.2014 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenskega državnega holdinga, d.d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo je na podlagi sklepa Vlade RS in pooblastila zastopal generalni sekretar mag. Darko Krašovec.

Več...
Skupščine družb
11.12.2014

ČZP Večer, d . d.

Poročilo o poteku skupščine ČZP Večer, d. d., z dne 5. 12. 2014

Več...
 
Skupščine družb
11.12.2014

Adria, Turistično podjetje, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine Adria, d. o. o., z dne 10. 12. 2014

Več...
Skupščine družb
11.12.2014

Adria Airways, d. d.

Poročilo o poteku skupščine Adria Airways, d. d., z dne 8. 12. 2014

Več...
Sporočila za javnost
10.12.2014

Informacija s seje nadzornega sveta SDH z dne 9. 12. 2014

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je na seji dne 9. 12. 2014 seznanil s potekom prodajnih postopkov v družbah NKBM, d. d., in Telekom Slovenija, d. d..

Več...