Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
19.1.2017

Vlada RS podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017 in k Merilom za merjenje uspešnosti družb s kapitalsko naložbo države

Vlada RS je na seji dne 19. januarja 2017 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017, ki ga je SDH skladno z ZSDH-1 pripravil na podlagi Strategije upravljanja kapitalskih naložb države. Letni načrt opredeljuje podrobne cilje SDH pri upravljanju posameznih naložb ter ukrepov in usmeritev za doseganje teh ciljev.

Več...
 
Izobraževanje za družbe
17.2.2017

Vabilo na izobraževalno srečanje 6/2017

Tema: Samoocenitev nadzornega sveta in samoocenitev revizijske komisije; Datum izvedbe: četrtek, 9. marec 2017, od 14.00 do 16.00; Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju)

Več...
Izobraževanje za družbe
17.2.2017

Vabilo na izobraževalno srečanje 5/2017

Tema: Pasti v računovodskih izkazih in kako se jim nadzorniki lahko izognejo; Datum izvedbe: četrtek, 9. marec 2017, od 12.00 do 14.00; Lokacija: Uradni list (Rotonda), Dunajska 167, Ljubljana (dvorana v pritličju)

Več...
Skupščine družb
16.2.2017

Adria, Turistično podjetje, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine Adria, d. o. o., z dne 25. 1. 2017

Več...
 
Skupščine družb
7.2.2017

2TDK, d. o. o.

Poročilo o sklepu ustanovitelja družbe 2TDK, družba za razvoj projekta, d. o. o., z dne 7. 2. 2017

Več...
Skupščine družb
3.2.2017

2TDK, d. o. o.

Poročilo o sklepu ustanovitelja družbe 2TDK, družba za razvoj projekta, d. o. o., z dne 3. 2. 2017

Več...
Skupščine družb
1.2.2017

GIO, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine družbe GIO, d. o. o., z dne 24. 1. 2017

Več...
 
 
 
HITRE POVEZAVE
 
Seznam naložb v upravljanju
Prodaja naložb
Priporočila družbam
Kodeks upravljanja
Prijave kandidatov za NS
Strategija upravljanja kapitalskih naložb države
KOLEDAR SKUPŠČIN

 

5/2017: Pasti v računovodskih izkazih in kako se jim nadzorniki lahko izognejo

  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 

6/2017: Samoocenitev nadzornega sveta in samoocenitev revizijske komisije

  PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE
 

  ANONIMNA PRIJAVA