Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 

Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 
 
 
 
29.8.2014

Polletno poročilo 2014

Nerevidirano konsolidirano in nekonsolidirano polletno poročilo 2014

Več...
 
Skupščine družb
29.8.2014

Letrika, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Letrika, d. d. z dne 26. 8. 2014

Več...
Skupščine družb
29.8.2014

Casino Bled, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Casino Bled, d. d. z dne 26. 8. 2014

Več...
Skupščine družb
29.8.2014

DARS, d. d.

Poročilo o poteku skupščine DARS, d. d., z dne 27. 8. 2014

Več...
 
Skupščine družb
28.8.2014

RTH, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine / sklepih ustanovitelja družbe RTH, d. o. o. z dne 18. 4. 2014

Več...
Skupščine družb
27.8.2014

Nafta Lendava, d. o. o.

Poročilo o sklepu ustanovitelja Nafta Lendava, d. o. o., z dne 26. 8. 2014

Več...
Skupščine družb
26.8.2014

Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.

Poročilo o sklepu ustanovitelja HSE, d. o. o., z dne 22. 8. 2014

Več...