Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
15.7.2016

Funkcijo začasne predsednice uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. prevzema Lidia Glavina

Danes, dne 15. julija 2016, funkcijo začasne predsednice uprave Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH) prevzema Lidia Glavina.

Več...
 
Skupščine družb
25.7.2016

STH Ventures, družba tveganega kapitala, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d. o. o., z dne 21. 7. 2016

Več...
Skupščine družb
25.7.2016

EGS, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja za družbo EGS, d. o. o., z dne 21. 7. 2016

Več...
Skupščine družb
18.7.2016

Infra, d. o. o.

Poročilo o sklepih ustanovitelja, Infra, d. o. o., z dne 15. 7. 2016

Več...
 
Skupščine družb
18.7.2016

Loterija, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Loterija, d. d., z dne 13. 7. 2016

Več...
Skupščine družb
15.7.2016

Elektrooptika, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Elektrooptika, d. d., z dne 14. 7. 2016

Več...
Sporočila za javnost
15.7.2016

Sklenitev pogodbe o odplačnem odstopu terjatev in prenosu obveznic v zvezi z družbo Sava, d. d.

Na podlagi veljavne zakonodaje in Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, objavlja Slovenski državni holding, d.d., naslednje sporočilo: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (DUTB) kot odstopnica, ter Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (KAD) in Slovenski državni holding, d.d. (SDH), kot prevzemnika, so dne 15.7.2016 sklenili pogodbo ...

Več...