Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 

Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 
 
 
 
21.8.2014

SDH aktivno izvaja upravljanje skupina Nafta Lendava in v tem okviru družbe Nafta Petrochem, d. o. o.

SDH v okviru svojih upravljavskih in zakonskih možnostih aktivno in z vso skrbnostjo sodeluje pri reševanju problematike v družbi Nafta Petrochem, d. o. o.. Pri tem poslovodstvu družbe pomagamo iskati rešitve, kako prekiniti agonijo zaposlenih. Nesprejemljivo je, da zaposleni ne prejmejo plačila za opravljeno delo.

Več...
 
Skupščine družb
29.8.2014

Letrika, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Letrika, d. d. z dne 26. 8. 2014

Več...
Skupščine družb
29.8.2014

Casino Bled, d. d.

Poročilo o poteku skupščine družbe Casino Bled, d. d. z dne 26. 8. 2014

Več...
Skupščine družb
29.8.2014

DARS, d. d.

Poročilo o poteku skupščine DARS, d. d., z dne 27. 8. 2014

Več...
 
Skupščine družb
28.8.2014

RTH, d. o. o.

Poročilo o poteku skupščine / sklepih ustanovitelja družbe RTH, d. o. o. z dne 18. 4. 2014

Več...
Skupščine družb
27.8.2014

Nafta Lendava, d. o. o.

Poročilo o sklepu ustanovitelja Nafta Lendava, d. o. o., z dne 26. 8. 2014

Več...
Skupščine družb
26.8.2014

Holding Slovenske elektrarne, d. o. o.

Poročilo o sklepu ustanovitelja HSE, d. o. o., z dne 22. 8. 2014

Več...