Upravljamo kapitalske naložbe RS in SDH

 

Vodimo postopke prodaj naložb

 

Poravnavamo obveznosti 

 

Sodelujemo v postopkih denacionalizacije

 
 
 
 
22.6.2016

SDH na upravo družbe Luka Koper naslovil prošnjo za podrobnejša pojasnila glede stroškov pristaniških storitev

Dne 22. 6. 2016 je SDH kot upravljavec naložbe SDH in RS v družbi Luka Koper, d. d., v okviru delničarjeve pravice do obveščenosti (305. člen ZGD-1) na upravo družbe naslovil prošnjo za pojasnila vezana na 3. točko dnevnega reda skupščine ...

Več...
 
Javna naročila
24.6.2016

Nakup programske in strojne opreme

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 23. 6. 2016 objavljeno obvestilo o javnem naročilu Nakup programske in strojne opreme z oznako JN003005/2016-W01. Celotna dokumentacija je dostopna na Portalu javnih naročil.

Več...
Sporočila za javnost
21.6.2016

Odziv SDH na navedbe uprave Luke Koper

Najpomembnejši cilj delovanja SDH na področju upravljanja kapitalskih naložb je doseganje boljših poslovnih rezultatov družb, v katerih imata RS in SDH kapitalsko naložbo ter posledično povečanje njunega premoženja, tako iz vidika prihodkov iz naslova dividend kakor tudi iz vidika vrednosti kapitalske naložbe. SDH zato odločno zavrača vse zlonamerne izjave uprave Luke Koper.

Več...
Sporočila za javnost
21.6.2016

Nasprotni predlog SDH za člana nadzornega sveta Luke Koper, d.d.

Na podlagi mnogih medijskih izjav in različnih negativnih, neresničnih ter skrajno nestrpnih odzivov nekaterih slovenskih predstavnikov gospodarsko-interesnih združenj, politikov, sindikalistov, zaposlenih Luke Koper ter ostalih deležnikov, se neupravičeno in zlonamerno posega v osebno in poslovno integriteto ter dostojanstvo uglednega mednarodnega strokovnjaka dr. Jürgena Sorgenfrei-a, zato po oceni SDH obstaja znatno tveganje, da gospodu Sorgenfrei-ju ne bo omogočeno učinkovito opravljanje funkcije člana nadzornega sveta Luke Koper, d. d.

Več...
 
Sporočila za javnost
17.6.2016

Prikaz nasprotnih dejstev na članek v Dnevniku

SDH je skladno z Zakonom o medijih odgovornemu uredniku Dnevnika posredoval zahtevek za prikaz nasprotnih dejstev na članek "SDH za menjavo nadzornikov Luke Koper sproti spreminja razloge"

Več...
Sporočila za javnost
16.6.2016

Odziv SDH glede uvedbe postopka na KPK

SDH se odziva na sporočilo za javnost KPK glede uvedbe postopka zoper SDH

Več...
Sporočila za javnost
16.6.2016

Odziv SDH na SEOnet objavo Luke Koper, d. d.

Slovenski državni holding, d. d. (SDH) je bil preko SEOnet objave Luke Koper, d. d. obveščen, da je pri analizi družbe Luke Koper, ki je bila objavljena na spletni strani Luke Koper prišlo do uporabe nekaterih napačnih podatkov družbe. Spletno stran Luke Koper in vse objavljene dokumente SDH razume kot verodostojen vir informacij, na podlagi katerih je mogoče analizirati poslovanje družbe in oblikovati lastne zaključke.

Več...