Aktivni nadzorniki

Pomembni dokumenti

 

Slovenski državni holding priporoča nadzornikom, da natančno proučijo vse pomembne dokumente, objavljene na spletni strani SDH.

 

 

Redna mesečna izobraževanja

 

SDH za nadzornike državnih družb organizira tudi redna mesečna izobraževanja, ki so brezplačna. Ker so odgovorni, učinkoviti in strokovni nadzorni sveti zelo pomembni faktorji uspeha upravljanja pričakujemo redno udeležbo in stalno izobraževanje in izpopolnjevanje vseh nadzornikov državnih družb v neposredni in posredni lasti RS. Možnosti tovrstnih izobraževanj je veliko, SDH ponuja eno od možnosti. Več o izobraževanjih ...