Odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja

Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (v nadaljevanju ZSPOZ) določa vrste in višine odškodnin za telesno in duševno trpljenje ter za izgubo življenja bližnjega. Upravičenci po tem zakonu so določeni z Zakonom o žrtvah vojnega nasilja, Zakonom o popravi krivic in Zakonom o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo.
 
SDH vodi postopke izplačevanja odškodnin žrtvam vojnega in povojnega nasilja kot javno pooblastilo ter opravlja administrativne in tehnične posle pri izplačevanju odškodnin.
 
Podatke o upravičencih do odškodnine in njihovih pravicah SDH prejme od pristojnih organov: upravnih enot, Komisije za izvajanje Zakona o popravi krivic in Ministrstva za obrambo.
 
SDH na podlagi ustreznih aktov in meril, določenih z ZSPOZ izračuna odškodnino in na podlagi tega izda ter izvrši odločbo o višini odškodnine.