Rezultati in poročila upravljanja

 

KLJUČNI POUDARKI

 

*V letu 2013 zaradi izrednih dogodkov v bančnem sektorju niso bile upoštevane izgube bank (2,4 mrd EUR), ki so bile konec leta 2013 podržavljene. V letu 2015 niso upoštevani izredni odpisi HSE, povezani s projektom TEŠ 6, v višini 474 mio EUR.

 

 

 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA

 

Izbrani podatki o portfelju kapitalskih naložb RS v letih od 2013 do 2015.

 

 * V letu 2013 zaradi izrednih dogodkov v bančnem sektorju niso bile upoštevane izgube bank (2,4 mrd EUR), ki so bile konec leta 2013 podržavljene. V letu 2015 niso upoštevani izredni odpisi HSE, povezani s projektom TEŠ 6, v višini 474 mio EUR. Če bi se upoštevali izredni odpisi HSE, bi neto čisti poslovni izid v letu 2015 znašal 408,6 mio EUR. 

 

 

ROE portfelja kapitalskih naložb RS v letih od 2012 in 2015

 

* Zaradi izrednih dogodkov v bančnem sektorju, pri izračunu ROE za leto 2013 niso bile upoštevane izgube bank (2,4 mrd EUR), ki so bile konec leta 2013 podržavljene.

** Brez upoštevanja izrednih odpisov HSE, povezanih s projektom TEŠ 6, v višini 474 mio EUR. Če bi se upoštevali izredni odpisi HSE, bi ROE portfelja RS v letu 2015 znašal 0,7%.

 

 

Prispevek posameznega sektorja k ROE portfelja kapitalskih naložb v RS v letu 2015

 

 

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING

 

Izbrani podatki o portfelju kapitalskih naložb SDH v letih od 2013 do 2015.

 

 

 

ROE portfelja kapitalskih naložb SDH od 2013 do 2015.

 

 

 

Prispevek posameznega sektorja k ROE portfelja kapitalskih naložb RS v letu 2015.