Načrt integritete Slovenskega državnega holdinga

Slovenski državni holding, d. d., je prvi načrt integritete, v skladu z navodili Komisije za preprečevanje korupcije in veljavno zakonodajo, objavil že leta 2015.

 

V načrtu integritete je bilo v letu 2015 izpostavljenih 214 različnih tveganj ter ukrepov za obvladovanje teh tveganj, določeni so bili roki za izvedbo ter nosilci.

 

V letu 2017 je bila zaznana potreba po prenovi celotnega registra tveganj in načrta integritete, saj so se nekateri enkratni ukrepi v obdobju od sprejetja omenjenih dokumentov realizirali, glede na spremenjene zunanje okoliščine pa so se pojavila tudi nekatera nova tveganja.

 

V skladu z opravljenimi aktivnostmi iz načrta integritete in realiziranimi ukrepi je nadzorni svet družbe, na podlagi iniciative uprave SDH, oddelka za finančno upravljanje  in pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto sprejel sklep, da se pristopi k prenovi celotnega registra tveganj ter k prenovi načrta integritete, ki se ga ustrezno prenovi in prilagodi aktualnim razmeram.

 

Na podlagi internih usklajevanj z vsemi nosilci tveganj v družbi in pridobitvi mnenja oziroma sugestij Komisije za preprečevanje korupcije je bil pripravljen končni predlog načrta integritete, ki je bil dne 2. 10. 2017 potrjen na seji uprave družbe, dne 10. 10. 2017 pa tudi na seji Nadzornega sveta družbe.  

 

V  prihodnje bo v okviru predvidenih ukrepov iz načrta integritete, zahtev nadzornega sveta družbe in uprave družbe vzpostavljena redna diskusija na temo tveganj in ukrepov za obvladovanje in sicer v okviru:

  • komisije za tveganja nadzornega sveta,
  • odbora za tveganja družbe,
  • internega kolegija pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto.

 

Objavljamo Načrt integritete Slovenskega državnega holdinga, d. d., 2017 s prikritimi zaupnimi informacijami vezanimi na način obvladovanja tveganj v družbi. 

 

V nadaljevanju objavljamo tudi podatke o zavezancu ter odgovorni osebi