Sestava portfelja

REPUBLIKA SLOVENIJA

 

Deleži posameznih panog v portfelju RS, merjeno s knjigovodskimi vrednostmi lastniških deležev, na dan 31. 12. 2015

 

 

 

 

Pregled agregiranih finančnih podatkov družb z neposrednim lastništvom RS, po panogah, v letu 2015 (v EUR)

 

 

SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING

 

Deleži posameznih sektorjev v portfelju SDH, merjeno s knjigovodskimi vrednostmi lastniških deležev, na dan 31. 12. 2015

 

 

 

 

Pregled agregiranih finančnih podatkov družb z neposrednim lastništvom SDH, po panogah v letu 2015 (v EUR)