Pravno obvestilo

 

Namen spletnih strani


To je osnovno spletno mesto Slovenskega državnega holdinga (SDH), katerega namen je omogočiti širši javnosti, da prejme v najkrajšem času kar največ podatkov in informacij. Zato so strani oblikovane enostavno, pregledno in po zgledu najširše uveljavljenih standardov ter s čim manj grafičnih dodatkov, tako da je dostop možen tudi v slabših tehničnih pogojih.

 

Odgovornost Slovenskega državnega holdinga
 

Vse informacije in gradiva na www.sdh.si so zgolj informativne narave. Trudimo se za najboljše možno delovanje spletnega mesta, vendar ne prevzemamo nikakršne odgovornosti in garancij za njegovo nemoteno uporabo. Vsi uporabniki uporabljajo www.sdh.si na lastno odgovornost. Čeprav delujemo z največjo skrbnostjo pri zbiranju informacij, ki jih objavljamo na tej spletni strani in skrbimo za njihovo pravilnost, popolnost in ažurnost, je naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake na informacijah popolnoma izključena in ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi nemožnosti uporabe ali uporabe morebitnih napačnih ali pomanjkljivih informacij ali dokumentov, ki bi se znašle na naši spletni strani. Če nas boste opozorili na napake, jih bomo poskusili kar najhitreje odpraviti.

Vsebina strani je informativnega značaja, zato SDH ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli morebitno škodo, ki bi obiskovalcu nastala kot posledica uporabe informacij na spletnih straneh.

Uporabniku priporočamo, da v primeru sprejemanja pomembne ali celo nepopravljive odločitve na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, preveri podatke pri drugem ustreznem viru ali se posvetuje s strokovnjakom.

Podatki o družbah, objavljeni na spletni strani, so bili pridobljeni iz javno dostopnih virov podatkov in neposredno od družbe (pri čemer se pravica do pridobljenih podatkov priznava tudi vsem ostalim družbenikom/delničarjem in jo je na ustrezen način dolžna zagotoviti družba). Podatki ne predstavljajo notranjih informacij v smislu 373. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov. Morebitne okvirne ocene vrednosti so le informativne narave, ki v ničemer ne zavezujejo in ne predpostavljajo ravnanj ali odločitev SDH. Podatki in informacije ne predstavlja priporočila oziroma svetovanja za osebne naložbene odločitve ali za drugo ravnanje, prav tako ne gre za ponudbo ali vabilo k dajanju ponudb za nakup delnic ali poslovnih deležev v neposredni ali posredni lasti Republike Slovenije.

Spletna stran SDH lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani pravnih in fizičnih oseb, za katere ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vsebino, obliko in vnesene spremembe teh strani kot tudi ne za njihovo morebitno politiko do obiskovalcev spletnih strani.

Izdelki, storitve in vse informacije, ki so vključene ali dosegljive s te spletne strani, so na voljo 'kot videno' in se lahko kadarkoli spremenijo ali odstranijo brez predhodnega obvestila.

 

Varnost spletnega mesta
 

Vsebina, ki jo objavljamo, ni zaupne narave in je nevtralna v smislu moralnih, verskih ali kakršnih koli drugih zadržkov, zato ne uporabljamo posebnih oz. varnih načinov dostopa za zavarovanje zasebnosti na komunikacijskih poteh med strežnikom in uporabniki.

Z vsem svojim razpoložljivim znanjem, skrbnostjo in razpoložljivimi sredstvi skrbimo za varnost spletnega mesta in uporabnikov.