Odškodnine za zaplenjeno premoženje

SDH je bil prvotno ustanovljen kot finančna institucija za poravnavo odškodnin po ZDen, ki je bil sprejet zato, da se popravijo krivični posegi v premoženje in lastninska razmerja nekdanjih lastnikov.

Kasneje so se naloge SDH razširile na podlagi Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja (v nadaljevanju ZIOOZP), po katerem se zaplenjeno premoženje vrne obsojencu, če je bila kazen zaplembe premoženja pravnomočno razveljavljena. Obsojencu se premoženje vrača v naravi, če navedeni ni mogoče, se izplačuje v odškodnini.

 

Za plačilo odškodnine je Republika Slovenija izdala obveznice z oznako RS21.