Osebna izkaznica

Slovenski državni holding (SDH) je nastal z dnem uveljavitve ZSDH-1, dne 26. 4.2014, s prevzemom pristojnosti in obveznosti s strani Slovenske odškodninske družbe (SOD). Sprememba  firme (imena iz Slovenska odškodninska družba v Slovenski državni holding) pa je bila vpisana v sodni register dne 11. 6. 2014, hkrati s spremembo statuta družbe. SDH je s tem prevzel pristojnosti in obveznosti SOD in nadaljuje z upravljanjem kapitalskih naložb v lasti SDH in Republike Slovenije. SDH poleg nalog, skladno s tem zakonom, uresničuje vsa svoja pooblastila, pristojnosti, pravice in obveznosti družbe SOD pred preoblikovanjem.

 

Osnovni podatki

 

Naziv Slovenski državni holding, d. d.
Sedež Mala ulica 5, p.p. 139, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon 01 300 91 13
Telefaks 01 300 91 11
E-naslov info@sdh.si
Spletne strani www.sdh.si
Registrski vložek 1/21883/00; Okrožno sodišče Ljubljana
Datum ustanovitve 19. februar 1993
Identifikacijska številka za DDV SI46130373
Matična številka podjetja 5727847000
Osnovni kapital 260.166.917,04 EUR
 
Predsednica uprave 
Članica uprave
 

Lidia Glavina

mag. Nada Drobne Popovič