Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 10. 6. 2015

Nadzorni svet SDH pod določenimi pogoji podal soglasje k zavezujoči ponudbi potencialnega kupca večinskega deleža družbe Telekom Slovenije, d. d.

Danes se je na svoji seji sestal nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., (SDH), ki je ponovno obravnaval predlog prodaje večinskega deleža družbe Telekom Slovenije, d. d., in ob pogoju upoštevanja sklepov skupščine podal soglasje k zavezujoči ponudbi potencialnega kupca z dne 20. 5. 2015. SDH je s strani potencialnega kupca dne 9. 6. 2015 prejel še spremembe k zavezujoči ponudbi, vendar jih nadzorni svet ni obravnaval, saj za upravo SDH pogoji niso sprejemljivi. Nadzorni svet je zadolžil upravo, da z družbo Cinven uskladi končno besedilo kupoprodajne pogodbe in jo pred sklenitvijo posreduje v končno soglasje nadzornemu svetu.

 

Nadzorni svet je podal soglasje k zavezujoči ponudbi potencialnega kupca delnic družbe Telekom Slovenije, d. d., v imetništvu Republike Slovenije in SDH ob pogoju upoštevanja sklepov skupščine SDH.

V aprilu 2015, ko se je iztekel rok za oddajo zavezujočih ponudb za nakup večinskega deleža družbe Telekom Slovenije, d. d., je SDH prejel eno zavezujočo ponudbo, in sicer s strani britanskega investicijskega sklada Cinven Ltd, s katerim je SDH v nadaljevanju vodil pogajanja za izboljšanje ponudbe. SDH je s strani potencialnega kupca dne 9. 6. 2015 prejel še spremembe k zavezujoči ponudbi, vendar jih nadzorni svet ni obravnaval, saj za upravo SDH navedeni pogoji niso sprejemljivi.

 

Skladno s sklepom nadzornega sveta bo SDH potencialnega kupca obvestil, da je NS SDH podal soglasje izključno k zavezujoči ponudbi z dne 20. 5. 2015. Odločitev o pristopu k podpisu prodajne pogodbe je s tem na strani potencialnega kupca. Uprava pa si bo prizadevala, da z družbo Cinven uskladi končno besedilo kupoprodajne pogodbe, ki jo bo pred sklenitvijo posredovala še v soglasje nadzornemu svetu.

 

Celotni postopek prodaje je potekal v dveh fazah, pri čemer je bil vzpostavljen kontakt z zelo širokim naborom mednarodnih investitorjev. Postopek prodaje, ki ga je v imenu prodajalcev vodil SDH, skupaj s finančnimi ter pravnimi svetovalci, je potekal ob zelo dobri začetni konkurenci ponudnikov, ki pa so v kasnejših fazah iz različnih razlogov, na katere SDH ni imel vpliva, izstopili iz postopka. Prodajni postopek se izvaja profesionalno, transparentno in enakopravno do vseh investitorjev v prodajnem postopku ter v skladu z mednarodno prakso na tem področju ter ob spoštovanju evropskih smernic privatizacije in pravil EU o nedovoljeni državni pomoči.

 

Postopek prodaje vodi in koordinira SDH v sodelovanju s finančnim svetovalcem Citigroup Global Markets Limited in pravnima svetovalcema White & Case in odvetniško pisarno Ulčar & partnerji.

Nazaj na novice