Aktualno

Ključne novice in obvestila na enem mestu. 

Sporočila za javnost 10. 7. 2014

Sklep skupščine družbe Slovenski državni holding, d.d.

Dne 4.7.2014 je na sedežu Vlade RS, Gregorčičeva 20, Ljubljana, potekala skupščina Slovenskega državnega holdinga, d.d., katere se je kot edina ustanoviteljica in delničarka družbe udeležila Republika Slovenija, zastopana po Vladi Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo je na podlagi sklepa Vlade RS in pooblastila zastopala generalna sekretarka Tanja Šarabon.

 

Na skupščini je bil sprejet naslednji sklep:

 

  1. Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) se je seznanila s Poročilom Slovenskega državnega holdinga, d.d. (v nadaljnjem besedilu: SDH), pripravljenim na podlagi Sklepa Vlade št. 90000-1/2013/8 z dne 19.6.2014, v zvezi s postopkom prodaje Poslovnega sistema Mercator, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Mercator)

 

  1. Vlada kot skupščina SDH nalaga vsem organom upravljanja SDH, predvsem pa upravi, da do imenovanja nove vlade ne zaključi nobenega začetega postopka in ne začenja nobenih novih postopkov prodaje kapitalskih deležev države.

 

  1. Vlada kot skupščina SDH nalaga upravi SDH, da v najkrajših mogočih predpisanih rokih skliče izredno skupščino Nove Ljubljanske banke, d.d. (v nadaljnjem besedilu: NLB) in popolni sestavo nadzornega sveta NLB.

 

  1. Vlada kot skupščina SDH poziva nadzorni svet SDH, da nemudoma ugotovi morebitno odgovornost članov uprave SDH ob zastopanju na zadnji skupščini NLB.

 

  1. Vlada nalaga SDH, da preveri obliko vložka Agrokorja, d.o.o., v Mercator in skladnost tega vložka s predhodno podanimi zavezami prevzemnika.
Nazaj na novice