Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Ljubljana, 17. februar 2023 - Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16. februarja 2023 podala soglasje k Letnemu načrtu upravljanja naložb za leto 2023 (LNU), ki je za SDH kot osrednjega upravljavca kapitalskih naložb države ključni dokument. Predstavlja podlago za izvajanje aktivnosti SDH, odraža pričakovanja lastnika in omogoča spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev družb v letu 2023. LNU 2023 se nanaša tudi na premoženje nedavno pripojene DUTB in na nove naložbe, ki jih je SDH v upravljanje prevzel na podlagi ZSDH-1A.
Ljubljana, 23. marec 2023 - Včeraj je potekalo drugo srečanje pooblaščencev za skladnost poslovanja in integriteto (SPI) družb s kapitalsko naložbo države, v katerih ima SDH večinski delež ali prevladujoč vpliv, ki ga je organiziral Janez Saje, pooblaščenec na SDH, gostila pa Barbara Bračko, direktorica skladnosti na SID banki, d. d.
Informacije s sej NS SDH
15. 3. 2023
Informacija s seje NS SDH 14. marca 2023
Ljubljana, 14. marec 2023 - Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je 14. marca 2023 sestal na letošnji prvi redni seji. Med drugimi pomembnimi temami sta bila obravnavana tudi Poslovno finančni načrt SDH za leto 2023 in dopolnitev Kodeksa etike nadzornega sveta SDH.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

4. 4. Loterija Slovenije, d. d.
29. 3. VGP DRAVA Ptuj d.o.o.
Celotni koledar