Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d., se je 27. junija 2024 sestal na svoji redni seji. Ključna tema je bila obravnava Poročila o upravljanju naložb v prvem kvartalu letošnjega leta.
Z javno dražbo se prodaja nepremičnina z ID znakom: del stavbe 850-1291-61 (ID 5597455), v velikosti 46,90 m2, ki v naravi predstavlja neopremljen poslovni prostor št. 61, primeren za pisarno ali trgovino, v 2. nadstropju poslovno trgovskega centra KATICA v Slovenj Gradcu, na naslovu Ronkova ulica 4 2380 Slovenj Gradec, last družbe SDH, d. d.
Z javno dražbo se prodajajo naslednje nepremičnine z ID znaki: del stavbe 850-1291-12 (ID 5597136) v izmeri 28,10 m2, del stavbe 850-1291-13 (ID 5597137) v izmeri 90,00 m2 , del stavbe 850-1291-14 (ID 5597138), v izmeri 115,42 m2, ki v naravi predstavljajo tri skladiščne prostore, št. 12, 13 in 14, v kletni etaži poslovno trgovskega centra KATICA v Slovenj Gradcu, na naslovu Ronkova ulica 4 2380 Slovenj Gradec. Nepremičnina je last družbe SDH, d. d., do celote.
V zadevnem postopku z javno dražbo se prodaja naslednja nepremičnina z ID znakom: parcela 383 69/8 (ID 4698792), v velikosti 1.062 m2, ki v naravi predstavlja zemljišče v izmeri 1.062 m2, na katerem stoji starejša stanovanjska hiša, z ID št. 383-14 (glede na podatke GURS: letnik 1983, NTP 260,5 m2, uporabne površine 135,5 m2), na naslovu Mezgovci ob Pesnici 4b .
Holding Slovenske elektrarne (HSE) je danes lastniku vrnil preostanek 75 milijonov evrov iz naslova naknadnega vplačila kapitala, prejetega na podlagi sklepa Slovenskega državnega holdinga (SDH) iz decembra 2022.Skupaj je tako družba državi vrnila celotni znesek 492 milijonov evrov naknadnih vplačil.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

12. 8. Elektrooptika d. d.
Celotni koledar