Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Informacije s sej NS SDH
24. 11. 2021
Informacija s seje NS SDH z dne 24. novembra 2021
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (SDH), ki je obravnaval poročilo o poslovanju SDH za obdobje prvih devetih mesecev 2021 in sprejel Poslovno – finančni načrt SDH za leto 2022.

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS