Ustvarjamo vrednost kapitalskih naložb za lastnika.

UPRAVLJANJE NALOŽB

Odgovorno, skrbno in gospodarno upravljamo kapitalske naložbe države.

REZULTATI UPRAVLJANJA

Naše upravljanje je ciljno naravnano.

SKUPŠČINE DRUŽB

Napovednik in poročila skupščin družb ter sklepi ustanovitelja

Kandidacijski postopek za nadzornike

Izvajamo kandidacijske postopke za nove nadzornike.

Informacije s sej NS SDH
28. 9. 2022
Informacija s seje NS SDH z dne 28. septembra 2022
Na redni seji se je sestal Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga, d. d. (NS SDH), ki je, med drugim, obravnaval Poročilo o izvajanju dejavnosti pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto za obdobje od 1. 4. 2022 do 30. 6. 2022, Polletno poročilo o poslovanju družbe SDH in Skupine SDH za leto 2022 in Informacijo o upravljanju kapitalskih naložb, s pregledom rezultatov portfelja v prvem polletju 2022.
Sporočila za javnost
23. 9. 2022
Skupščina SDH
Vlada Republike Slovenije, ki na podlagi 38. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu uresničuje naloge in pristojnosti skupščine SDH, d. d (v nadaljevanju: družba), je na včerajšnji seji sprejela sklep o seznanitvi z revidiranim letnim poročilom družbe in skupine SDH za poslovno leto 2021

Pri svojem delovanju upoštevamo načelo:

skrbnosti in odgovornosti,

neodvisnosti,

preglednosti,

gospodarnosti.

Predstavitev 20 največjih družb v RS

Napovednik izobraževanj za nadzornike

Koledar skupščin

27. 10. CSS d. o. o.
Celotni koledar