Kapitalske naložbe v postopku prodaje

Družbe v postopku prodaje.

Kapitalske naložbe v postopku prodaje

 

Postopki v teku

Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o

Slovenski državni holding d.d., Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju SDH ali Prodajalec), v imenu in za račun Republike Slovenije objavlja vabilo k oddaji ponudb za nakup poslovnega deleža družbe Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o. 

Cetis, grafične in dokumentacijske storitve, d.d., Celje

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, objavlja ...