Kapitalske naložbe v postopku prodaje

Družbe v postopku prodaje.

Kapitalske naložbe v postopku prodaje

 

Postopki v teku

Abanka, d. d.

Prvi sklad, družbe tveganega kapitala, d. o. o.

Slovenski državni holding d. d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, objavlja vabilo k dajanju ponudb za nakup poslovnega deleža družbe Prvi sklad, družbe tveganega kapitala, d. o. o.