Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 18. 10. 2018

9/2018 Letno, trajnostno in celovito poročilo - kaj je obvezno in kaj priporočljivo

Datum izobraževanja: 18. oktober 2018
Lokacija: Uradni list (Rotonda, dvorana v pritličju), Dunajska 167, Ljubljana (parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

Priprava letnih poročil družb, njihov pregled s strani revizijskih komisij in sprejem s strani nadzornih svetov je že utečena praksa. Družbe iz leta v leto poročila izboljšujejo, kar običajno pomeni tudi, da so vedno bolj obsežna in da je v njihovo pripravo vloženega vedno več truda in časa. Pri tem pa se ugotavlja, da se njihova informacijska vrednost ne povečuje, da deležniki družbe pričakujejo drugačne vsebine, uravnotežene in povezane informacije, bolj jedrnata poročila.

Skoraj ni več družbe, ki v letnem poročilu ne zapiše kaj o svojem prispevku k trajnostnemu razvoju. A ne nujno z ustreznim razumevanjem trajnosti ter pravim pristopom in predstavitvijo. Nekatera izdajajo tudi posebna trajnostna poročila, vključujejo GRI kazalnike. Uvajajo izjave o nefinančnem poročanju. Določena razmišljajo ali delno uvajajo tudi že načela celovitega poročanja.

Za ustrezno spremljanje poslovanja družb in obravnavo njihovih poročil je bistveno, da člani upravljavskih organov postavijo jasna pričakovanja za družbo tudi glede njenega trajnostnega razvoja ter pristopa k poročanju javnosti. Zato bomo na izobraževanju predstavili razlike med predpisanim letnim poročilom, vključno s priporočili dobre prakse glede njegove vsebine ter trajnostnim in celovitim poročilom.

Izobraževanje je predvsem namenjeno članom revizijskih komisij in nadzornih svetov ter upravam in pripravljavcem letnih poročil.

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

Predavateljica: mag. Blanka Vezjak, Vezjak svetovanje, d. o. o.

Nazaj na vsa izobraževanja