Vabilo na izobraževalno srečanje

POSLOVODNIM IN NADZORNIM ORGANOM DRUŽB V DELNI IN VEČINSKI LASTI RS IN SDH vsem članom organov

Izobraževanja 18. 10. 2018

9/2018 Kaj je pomembno pri medletnem spremljanju poslovanja

Datum izobraževanja: 18. oktober 2018
Lokacija: Uradni list (Rotonda, dvorana v pritličju), Dunajska 167, Ljubljana (parkiranje v lastni režiji: garaža Smelt, LPP: 6, 8, 11)

Kaj vse sodi v okvir medletnega spremljanja poslovanja družb? Kaj naj spremlja revizijska komisija in kaj nadzorni svet? Kako preprečiti podvajanje dela? Kakšna gradiva naj revizijska komisija in nadzorni svet pričakujeta? Od koga jih lahko zahtevata? Kako pogosto? Ali tudi med sejami? Katere vsebinske sklope naj vsebuje medletno poročilo o poslovanju? Katere kazalnike spremljati? Na kaj naj bi bili člani organov pozorni? Ali so primerjave med obdobji in z načrtovanim ustrezne? Ali so lahko računovodske usmeritve in ocene v izkazih za notranje potrebe in medletnih poročilih drugačne kot v predpisanem letnem poročilu? Kakšna naj bo kakovost analiz in pojasnil? Koga povabiti kot poročevalca? Katere vrste sklepov sprejemata revizijska komisija in nadzorni svet? Kako spremljata uresničevanje svojih sklepov?

Na ta in podobna vprašanja bomo odgovorili v izobraževanju, predvsem namenjenim članom revizijskih komisij in nadzornih svetov ter upravam in pripravljavcem gradiv.

Način izvedbe: klasično predavanje s primeri iz prakse

Predavateljica: mag. Blanka Vezjak, Vezjak svetovanje, d. o. o.

Mag. Blanka Vezjak, specialistka za revizijo in svetovanje poslovanja, pooblaščena revizorka, aktivna preizkušena računovodkinja, aktivna preizkušena notranja revizorka in CIA (Certified Internal Auditor) ter državna revizorka in državna notranja revizorka, že deseto leto deluje preko svoje družbe za svetovanje pri obvladovanju tveganj in revidiranje poslovanja Vezjak svetovanje, d. o. o. Pred tem je trinajst let vodila oddelke za zunanjo revizijo ter obvladovanje tveganj v največjih mednarodnih revizijskih in svetovalnih družbah. Poglobljeno teoretično in praktično poznavanje področij zunanjega in notranjega računovodstva in revizije, upravljanja tveganj in upravljanja organizacij povezuje s trajnostnim poslovanjem in celovitim poročanjem, tudi z ozaveščanjem na teh področjih s strokovnimi prispevki in predavanji. Kot članica delovne skupine Združenja nadzornikov Slovenije sodeluje pri pripravi in prenovi Priporočil za revizijske komisije in se kot članica delovne skupine ecoDa, evropskega združenja nadzornikov, ukvarja z vplivom revizijske reforme na delo revizijskih komisij. Deluje kot zunanja članica revizijskih komisij nadzornih svetov - doslej v NKBM, Pozavarovalnici Sava, Pošti Slovenije, Luki Koper, Raiffeisen Banki, Letriki, SID banki, Banki Celje, Snagi, SID-Prvi kreditni zavarovalnici in Skupni pokojninski družbi.

K razvoju stroku notranje revizije je aktivno prispevala kot ustanovna članica sekcije preizkušenih notranjih revizorjev in dolgoletna članica odbora te sekcije. Sicer pa v tej stroki tudi aktivno deluje - vrsto let že izvaja notranjerevizijske preglede in zunanje neodvisne presoje kakovosti notranje revizije, v različnih družbah in sektorjih.

Nazaj na vsa izobraževanja