Prodaje kapitalskih naložb

V nadaljevanju prikazujemo, za katere kapitalske naložbe v imetništvu RS in SDH se v letu 2017 lahko načrtuje izvajanje aktivnosti v zvezi z razpolaganjem kapitalskih naložb, in sicer:

  • za naložbe, za odsvojitev katerih je bilo 21. 6. 2013 že dano soglasje Državnega zbora RS,
  • za naložbe, za katere je Vlada RS že potrdila posamične letne načrte upravljanja, kot tudi
  • za naložbe, ki so predmet Letnega načrta upravljanja upravljanja kapitalskih naložb za leto 2017.

 

Seznam naložb za odprodajo je prikazan v nadaljevanju. 

 

Več o aktualnih prodajnih postopkih si lahko preberete v zavihku postopki v teku, o postopkih, ki so že uspešno zaključeni pa v zavihku zaključeni postopki.

 

Družba Lastniški delež RS (%) Lastniški delež SDH (%)
1. ABANKA, D.D. 100.00  
2. CASINO BLED, D.D.   43.00
3. CASINO PORTOROŽ, D.D.*   9.46
4. CETIS, D. D.   7.47
5. CIMOS, D.D. 24.26  
6. GEOPLIN, D.O.O. 39.57 0.05
7. GORENJSKA BANKA (SKUPINA) 0.17  
8. HIT, D.D.*   20.00
9. INKOS, D.O.O. 2.54  
10. INTEREUROPA, D. D.   1.73
11. INTERTRADE ITA, D.D.   7.69
12. KDD D.D.   19.23
13. MARIBORSKA LIVARNA MARIBOR, D.D. 32.73  
14. NLB, D.D. 100.00  
15. PALOMA, D.D. 0.01 70.97
16. SAVAPROJEKT, D.D. 3.34  
17. TELEMACH ROTOVŽ, D.D. 1.10  
18. TOPLOTNA OSKRBA, D.O.O. 49.17  
19. UNIOR, D. D.   39.42
20. VARNOST SISTEMI, D.O.O.   9.74

 

* Pred začetkom aktivnosti je potrebna sprememba Zakona o igrah na srečo