Dejavnost

Upravljanje premoženja:
 
Upravljanje kapitalskih naložb v lasti SDH in Republike Slovenije.

 

 

Privatizacija:

 

Razpolaganje s kapitalskimi naložbami skladno s sklepom Državnega zbora in Letnim načrtom upravljanja kapitalskih naložb države.

 


Denacionalizacija:

Sodelovanje v postopkih o določitvi odškodnine za odvzeto premoženje in poravnavanje obveznosti v imenu in za račun SDH.
 
 

Poravnavanje obveznosti:

Poravnavanje obveznosti po ZSPOZ, ZIOOZP in ZVVJTO v imenu in za račun Republike Slovenije.