5.9.2017

Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d. o. o.

Poročilo