Leto:
2012
2011
 

Arhiv AUKN

28.12.2012

Ukinjena je Agencija za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije

Več...
17.12.2012

Državni zbor imenoval v.d. predsednika uprave in člane sveta Agencije

Več...
6.12.2012

Odstopili člani Sveta Agencije

Več...
6.12.2012

Podaljšanje roka javnega razpisa za zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Peko, tovarna obutve, d. d., Tržič

Več...
4.12.2012

Odstopili člani Akreditacijske komisije Agencije

Več...
23.11.2012

Javni razpis za za zbiranje ponudb za nakup delnic družbe Peko, tovarna obutve, d. d., Tržič

Več...
19.11.2012

Janez Benčina odstopil s funkcije v.d. predsednika uprave Agencije

Več...
13.11.2012

Pojasnilo ob sprejetju sklepov ustanovitelja družbe DRI, d. o. o.

Več...
12.9.2012

Dober interes za sodelovanje v postopku prodaje večinskega deleža Adrie Airways

Več...
11.9.2012

Agencija pripravila vsebinske argumente k sklepu Vlade RS glede Letnega poročila 2011

Več...
1.8.2012

Public invitation to investors for submission of non binding expression of interest in the process of sale of a majority block of shares of the company Adria Airways d. d.

Več...
24.7.2012

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb prejela sklepe Državnega zbora glede sprememb v upravi

Več...
19.7.2012

Odzivno mnenje o razlogih za razrešitev članov uprave Agencije za upravljanje kapitalskih naložb v smislu 20. člena ZUKN

Več...
10.7.2012

Agencija za upravljanje kapitalskih naložb v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije pripravila izobraževalno srečanje za nadzorne in poslovodne organe državnih družb na temo izogibanja nasprotij interesov

Več...
6.7.2012

Predsednica uprave Agencije Dagmar Komar podala odstopno izjavo

Več...
22.6.2012

Agencija elektrodistribucijskim družbam in Elesu izdala priporočilo št. 13 glede uvedbe sistema kazalnikov

Več...
22.6.2012

Pravno mnenje glede uveljavljanja glasovalnih pravic na skupščinah družb

Več...
20.6.2012

Agencija pripravila prvo obsežno in pregledno letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb države

Več...
14.6.2012

Agencija naslovila pismo poslancem Državnega zbora glede dokapitalizacije NLB in izdaje hibridnega finančnega inštrumenta

Več...
11.6.2012

Agencija na guvernerja Banke Slovenije naslovila odprto pismo

Več...
Stran:    123