Leto:
2016
2015
 

Obvestila pooblaščenca

20.1.2016

Obvestilo pooblaščenca za skladnost poslovanja in integriteto - zavezanci za nadzor nad premoženjskim stanjem

V skladu z 62. členom ZSDH-1 so člani uprav, člani organov nadzora in prokuristi gospodarskih družb, v katerih ima SDH večinski delež ali ...

Več...